Home » fountainheads

Tag: fountainheads

Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen

Sinds begin 2017 schrijft Fountainheads’ Wim van Rooijen voor het ondernemersmagazine Ondernamen een column die in alle edities (Amersfoort, Heuvelrug, Lekstroom, LopikerwaardUtrecht, Woerden) van het blad in de provincie Utrecht verschijnt. OnderNamen is een regionaal ondernemersplatform dat zich voornamelijk richt op MKB ondernemers.

Tot nu toe hebben we ze nooit geplaatst op onze eigen website. Maar veel van de columns hebben nog niets aan geldigheid en waarde ingeboet en verloren. Tijd dus om ze ook hier (alsnog) te delen en vanaf nu de nieuwste columns ook direct op onze eigen website te plaatsen.

Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen

Veel ondernemers overschatten wat ze zelf binnen één jaar kunnen veranderen maar onderschatten wat er binnen 5-10 jaar verandert.

Verandering is de enige constante factor. Het was er gisteren, het is er vandaag en het zal er morgen zijn. Maak je als ondernemer genoeg gebruik van de continu veranderende wereld of laat je jezelf verassen door wat er om je heen gebeurt? Wat is de reden voor de soms langzame acceptatie en implementatie van nieuwe mogelijkheden?

Vaak hoor je mensen denken of zelfs zeggen: “het gaat allemaal niet zo snel”, of “onze propositie is zo uniek dat het effect van nieuwe technologie of ander maatschappelijk gedrag niet zo’n impact zal hebben op ons verdienmodel”. En als het zover is haken we wel snel in. Zo is dat ‘altijd’ al (goed) gegaan.

Photo by JESHOOTS.com from www.pexels.com CC0 License

Een andere reden waarom de effecten van nieuwe technologie minder snel meet- en zichtbaar zijn is omdat de nieuwe mogelijkheden in eerste instantie als substituut voor een bestaand onderdeel in de waardeketen wordt gebruikt. Zo verving de elektromotor de stoommachine zonder dat het productieproces wezenlijk werd aangepast. De machines die het meeste vermogen nodig hadden stonden in de productiehal het dichtst bij de centrale krachtbron. Andere delen van het proces die minder afhankelijk waren van de werking van de elektromotor stonden verderop in de fabriekshal.

Pas toen de workflow in fabrieken het uitgangspunt werd voor het inrichten van het productieproces, en de decentrale toepassing van elektromotoren werd benut verhoogde de productiviteit met 10-tallen procenten en werd de potentie van de nieuwe technologie ten volle benut.

Echte kansen worden vaak benut door ondernemers die mentaal én fysiek op tijd afscheid kunnen nemen van bestaande methodes, processen en (bedrijfs)middelen. Ze pakken op tijd een schoon A4-tje om de keten die nodig is om waarde toe te voegen volledig opnieuw te ontwerpen met de nieuwe beschikbare mogelijkheden.

We kunnen ons vandaag maar moeilijk voorstellen dat zelfrijdende auto’s de komende 5 jaar een belangrijke rol gaan spelen binnen mobiliteit. Zo konden we in 1997, pas 20 jaar geleden, ons niet voorstellen wat de impact van Internet zou kunnen zijn. We waren onder de indruk dat we een e-mail konden versturen maar dat deze technologie het totale economische model zou gaan veranderen was toen ondenkbaar.

Leren we wel genoeg van de geschiedenis? Of maken we aan de vooravond van ingrijpende technologieën zoals De Blockchain en Kunstmatige Intelligentie dezelfde inschattingsfout als in het verleden? Wat betekent het als zelflerende computers taken van ons kunnen overnemen en die taken beter en sneller uitvoeren dan wijzelf? In welke mate dringt deze technologie nu al ongemerkt onze bedrijven binnen en welke effecten heeft dat?

Als je jezelf vergeet voor te bereiden, bereid je jezelf voor om te worden vergeten. Zelfs mensen die met hun neus bovenop de nieuwe ontwikkelingen staan worden vaak verrast door de ongekende exponentiele versnelling van de verandering.

Laat jij je (bedrijf) dat overkomen?

Zorg jij voor de juiste inschatting?

Ondernamen Lekstroom nr 3 sept 2017 Column Fountainheads

 

 

In welke business zit jij eigenlijk?

Sinds begin 2017 schrijft Fountainheads’ Wim van Rooijen voor het ondernemersmagazine Ondernamen een column die in alle edities (Amersfoort, Heuvelrug, Lekstroom, LopikerwaardUtrecht, Woerden) van het blad in de provincie Utrecht verschijnt. OnderNamen is een regionaal ondernemersplatform dat zich voornamelijk richt op MKB ondernemers.

Tot nu toe hebben we ze nooit geplaatst op onze eigen website. Maar veel van de columns hebben nog niets aan geldigheid en waarde ingeboet en verloren. Tijd dus om ze ook hier (alsnog) te delen en vanaf nu de nieuwste columns ook direct op onze eigen website te plaatsen.

In welke business zit jij eigenlijk?

De specerijenhandel heeft honderden jaren bestaan en creëerde geweldig veel welvaart. De eerste multinational de VOC en de Beurs in Amsterdam zijn iconen van onze geschiedenis. Miljoenen mensen over de hele wereld gebruikten specerijen. Niet alleen om smaak toe te voegen aan hun eten, maar vooral ook om eten te conserveren.

Photo by Mareefe from www.pexels.com CC0 License

Aan de lucratieve handelsroutes kwam geen einde omdat kruiden en specerijen bijvoorbeeld dichter bij de afzetmarkten werd geproduceerd of werden vervangen door andere voedingsmiddelen. De handel werd in de 19eeeuw, binnen slechts 20 jaar, bijna volledig verstoord nadat de Amerikaan Frederic Tudor begon met het over de hele wereld verzenden van ijsblokken.

Mensen merkten al snel op dat ijs kon helpen om voedsel langer te bewaren. Tudor zelf had geen specifieke ‘anti-specerijenhandel-agenda’ maar zijn eenvoudige idee om wereldwijd natuurlijk ijs te verkopen verstoorde de specerijenhandel wel.

Bedrijven die actief waren in de specerijenhandel verkochten, achteraf bezien, dus eigenlijk geen specerijen maar langer houdbare en smaakvollere voedingsmiddelen! En Tudor verkocht geen ‘gebakken lucht’ maar conservering door koeling met behulp van bevroren water.

Waarom profiteert de gevestigde orde met uitstekende marktposities zo weinig van nieuwe inzichten, ideeën of technologische vernieuwing?

Als belangrijkste reden kan worden opgevoerd dat voor veel ondernemers niet duidelijk is in welke markt ze opereren. Het succes en het gemak waarmee in periodes van hoogconjunctuur de omzet wordt binnengehaald ontneemt ze het zicht op de werkelijke toegevoegde waarde voor hun klanten. De oogkleppen staan te strak afgesteld. Er wordt te weinig ’gegluurd bij de buren’ en er is te nauwelijks ruimte voor functieloze tijd waarin de echte existentiële vragen en antwoorden van de onderneming worden onderzocht.

En zo is het aantal koetsenbouwers dat het uiteindelijk tot autofabrikant heeft geschopt op één hand te tellen. Het fossiele brandstop tijdperk zal om dezelfde reden ook niet eindigen door een tekort aan olie maar omdat er betere, schonere en goedkopere alternatieven zijn.

Om bestaansvraagstukken te beantwoorden helpt het om op een hoger abstractieniveau naar de markt te kijken. Op het moment dat je bijvoorbeeld bedenkt dat je mobiliteit levert in plaats van auto’s verkoopt of energie in plaats van fossiele brandstoffen gaat er een wereld van nieuwe mogelijkheden open om de continuïteit van je bedrijf veilig te stellen.

De komende periode rondom de feestdagen leent zich uitstekend om eens serieus stil te staan waarom klanten op dit moment zo graag jou producten of diensten afnemen. Tijd ook om te bedenken of er alternatieven voor het invullen van die wensen of behoeften zijn op basis van bestaande of zich ontwikkelende trends of nieuwe technologische mogelijkheden.

Want als jij dat zelf niet doet is er altijd wel iemand anders die graag de comfortabele marktpositie van je onderneming overneemt.

Ook Frederic Tudor heeft het uiteindelijk niet volgehouden. Kunstmatig gemaakt ijs verving de natuurlijk geoogste variant. Ook hij vergat zich op tijd af te vragen wat nu echt belangrijk was voor zijn klant en welke technologische alternatieven er voorhanden waren.

De vraag voor jou is dus: In welke business zit jij eigenlijk?

Ondernamen In welke business zit jij eigenlijk

Gluren bij de buren

Sinds begin 2017 schrijft Fountainheads’ Wim van Rooijen voor het ondernemersmagazine Ondernamen een column die in alle edities (Amersfoort, Heuvelrug, Lekstroom, LopikerwaardUtrecht, Woerden) van het blad in de provincie Utrecht verschijnt. OnderNamen is een regionaal ondernemersplatform dat zich voornamelijk richt op MKB ondernemers.

Tot nu toe hebben we ze nooit geplaatst op onze eigen website. Maar veel van de columns hebben nog niets aan geldigheid en waarde ingeboet en verloren. Tijd dus om ze ook hier (alsnog) te delen en vanaf nu de nieuwste columns ook direct op onze eigen website te plaatsen. Deze column is speciaal geschreven voor het Ondernamen Provinciaal Event: Opening Zakenseizoen 2017/2018 in Studio A12 in Bunnik en is alleen online verschenen. Tijdens

Gluren bij de buren

Veel ondernemers zijn met vakantie geweest. Weg van huis. Lekker genieten. Het hoofd even leeg maken. Je laten verwennen. Kijken naar andere culturen en invloeden. De batterij opladen. Het hele jaar door hebben veel mensen, met focus op de eigen onderneming, hard gewerkt om vervolgens deze weken volledig te ontspannen.

Wat we eigenlijk hebben gedaan is ‘Gluren bij de Buren’. Over de grens van het voor ons bekende kijken naar anderen en de omgeving waarin ze leven en ondernemen om inspiratie op te doen en nieuwe inzichten te krijgen. De mens heeft een onweerstaanbare drang om te verkennen en onderzoeken. Zo verrijkt de mens zich met kennis.

Over het algemeen genieten we er met volle teugen van. Vreemd eigenlijk dat de meeste ondernemers, zodra ze weer thuis zijn de magische kracht van deze ervaring volledig terzijde schuiven om zich vol overgave te storten op inmiddels opgelopen achterstanden en problemen die zich hebben opgestapeld.

Zou het niet beter zijn om zowel privé als zakelijk het onderzoekende en verkennende vakantiegedrag langer vast te houden? Om het te integreren in ons functioneren als mens en ondernemer?

Zouden we thuis ook bij andere culturen moeten ‘gluren’? Je laten verrassen en inspireren door andere gebruiken? Andere gewoontes? Andere beleving? Andere waarden? Andere oplossingen? Zou dat leiden tot meer wederzijds respect en verdraagzaamheid? Er is thuis veel meer te genieten als we elkaar niet direct weer in de bekende hokjes zouden plaatsen.

En zou het zakelijk ‘lonen’ om wat vaker over de schutting of over de grenzen van je eigen bedrijf te onderzoeken en bestuderen hoe andere markten en sectoren omgaan met bijvoorbeeld technologische mogelijkheden en snel veranderende maatschappelijke trends?

Veel ondernemers doen zichzelf en hun bedrijf te kort door na de vakantie de oogkleppen direct ‘veel te strak’ af te stellen. Ze ontnemen zichzelf en hun bedrijf het zicht om te leren van anderen en zich te laten inspireren door het onbekende.

Verleng je vakantiegedrag. Plan ruimte in je agenda om bewust naar anderen te kijken. Ga er op uit zonder doel. Verdwaal eens. Zoek mensen op die je nog niet kent. Spreek met bevriende ondernemers af om op bedrijfsbezoek te komen en stel vragen die zij zichzelf niet meer stellen? Ga met ondernemers uit verschillende sectoren eens naar beurzen of congressen van markten die ogenschijnlijk niets te maken hebben met activiteiten van je eigen bedrijf. Zoek bewust naar andere geluiden. Luister serieus naar andere meningen.

Alles wat anderen al hebben toegepast of geleerd hoef je zelf niet meer te ontdekken. Je kunt het net als tijdens je vakantie opsnuiven. In alle rust overdenken en daarna toepassen of gebruiken om je onderneming optimaal aan te passen aan de veranderende wereld om je heen.

Hou je vakantiegevoel dus wat langer vast en ga wat vaker ‘Gluren bij de Buren’.

Zorg jij zelf voor een beetje magie?

Sinds begin 2017 schrijft Fountainheads’ Wim van Rooijen voor het ondernemersmagazine Ondernamen een column die in alle edities (Amersfoort, Heuvelrug, Lekstroom, LopikerwaardUtrecht, Woerden) van het blad in de provincie Utrecht verschijnt. OnderNamen is een regionaal ondernemersplatform dat zich voornamelijk richt op MKB ondernemers.

Tot nu toe hebben we ze nooit geplaatst op onze eigen website. Maar veel van de columns hebben nog niets aan geldigheid en waarde ingeboet en verloren. Tijd dus om ze ook hier (alsnog) te delen en vanaf nu de nieuwste columns ook direct op onze eigen website te plaatsen.

Zorg jij zelf voor een beetje magie?

Photo by Kaique Rocha from www.pexels.com CC0 License

“Elke vergevorderde vorm van technologie kan niet worden onderscheiden van magie. Wat wij normaal vinden was magie voor onze voorouders. Wat morgen wordt bedacht en gemaakt is nu magie voor ons”. Deze uitspraak van SF-auteur Arthur C. Clark is in ons tijdgewricht wellicht toepasselijker dan toen die werd opgetekend uit de mond van de invloedrijke Britse sciencefictionschrijver, uitvinder en futuroloog Clark, die tot de grote drie van zijn generatie behoorde.

Clark had ter aanvulling nog de vraag kunnen stellen: “Kijk je wel voldoende om je heen en kijk je wel in de goede richting”. Iedereen heeft wel eens gehoord dat technologie op dit moment exponentieel groeit en dat maatschappelijke trends een ongekende snelheid kennen. Begrijpen we echter wat de echte betekenis en implicatie van deze groeiversnelling is?

In januari 2017 ‘vierden’ we met z’n allen de 10e verjaardag van de introductie van (het woord) de smartphone. Voor die tijd had niemand er nog van gehoord laat staan dat je er één in bezit had. In april van dit jaar was het pas 7 jaar geleden dat de iPad werd geïntroduceerd. Niemand kan zich vandaag nog een leven of onderneming voorstellen zonder dat deze gadgets daar een wezenlijk onderdeel van uitmaken. Het is volstrekt normaal dat ze er zijn en dat ze onlosmakelijk met ons zijn verbonden.

Als we naar het verleden kijken zien we de exponentiële groeicurve vaak als een nagenoeg lineaire lijn. De groei van 0,001 naar 0,002 en daarna 0,004 is voor het blote oog nauwelijks als exponentieel waarneembaar. Maar zodra we ons omdraaien, naar de toekomst kijken en boven de 1 komen worden we vaak verrast door de steilheid en snelheid van het hockeystickeffect in dezelfde grafiek.

Veel ondernemers schrikken zich ‘een hoedje’ en blijven, als een door angst verstijfd konijn in de koplampen van de aanstormende auto kijken. Logisch nadenken om te begrijpen wat je opties zijn helpt dan niet meer. Je hebt een andere kijk op de werkelijkheid nodig. De veranderingssnelheid is namelijk nu al hoger dan het verandervermogen van individuen of organisaties.

Zelfs als je er bovenop zit kun je een ontwikkeling over het hoofd zien. Zo vertelde Sergey Brin, medeoprichter van Google, tijdens een interview op het World Economic Forum dat hij de kracht en ontwikkelingssnelheid van Artificial Intelligence totaal heeft onderschat. Hij stond er met zijn neus bovenop!

Wat is jouw positie op de groeicurve? Het maakt nogal een verschil of je vertrekpunt 2, 4 of 8 is. De grootste tekortkoming van veel ondernemers is het onvermogen om de exponentiele functie te begrijpen en omarmen. Laat jij je verrassen? Of kijk je al met exponentiële ogen naar de toekomst en de mogelijkheden van technologie en maatschappelijke ontwikkelingen?

Zorg jij zelf voor een beetje magie?

Ondernamen Amersfoort nr 2 juni 2017 Column Fountainheads

Vol aan de bak in volle bak Sociëteit Marialust tijdens ING Sprekersmenu

Veel ondernemers overschatten wat ze zelf binnen één jaar kunnen veranderen maar onderschatten wat er binnen 5 tot 10 jaar in hun omgeving verandert.

Verandering is de enige constante factor. Het was er gisteren, het is er vandaag en het zal er morgen zijn. Maak je als ondernemer of ondernemend mens binnen een bedrijf of organisatie genoeg gebruik van de continu veranderende wereld of laat je jezelf verassen door wat er om je heen gebeurt?

Wat is de reden voor de soms langzame acceptatie en implementatie van nieuwe mogelijkheden?

Veel ondernem(s)(ingen) wanen zich in het oog van de orkaan. Het is windstil en de zon schijnt heerlijk. De omzet komt op een presenteerblaadje binnen en de winst ‘klotst’ tegen de plinten op. De focus is volledig afgesteld op de eigen bedrijfsactiviteiten en als ze al naar buiten kijken houden ze vooral in de gaten wat de concurrentie doet.

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

Wat doen ondernemers zichzelf maar vooral hun bedrijf zich op deze wijze tekort. Door de oogkleppen wat minder strak af te stellen ontstaat er zicht op hoe andere markten, sectoren of industrieën omgaan met nieuwe technologie of inspelen op grote maatschappelijke trends of veranderingen. Door meer en scherper je omgeving te observeren en te bestuderen leer je welke slimme oplossingen of toepassingen ook bruikbaar zijn voor je eigen organisatie of bedrijf.

Als je vandaag doet wat je gisteren deed, kun je morgen wel eens buiten de maatschappij staan of failliet zijn.

Wat evolutie is voor de natuur is innovatie voor het bedrijfsleven. Het gaat er niet om of je de grootste, rijkste, beste , slimste of de facto de marktleider bent. Het enige dat telt is  het aanpassingsvermogen.

Je hebt immers maar één keus: Adapt or Die!

Plan je voor jezelf of voor je collega medewerkers wel voldoende ruimte om de snel veranderende wereld om je heen te bekijken en te duiden? Maak je zelf in je werk wel genoeg ruimte voor functieloze tijd?

Functieloze tijd is geen tijd om met je benen op tafel een beetje te mijmeren over de toekomst. Functieloze tijd is keihard werken! Met Binge learning binnen een paar maanden een master degree halen op het gebied van nieuwe technologieën. Kennis vergaren door mensen te bezoeken die je nog niet kent of boeken te lezen waarvan je het bestaan niet kende. Kennis ontwikkelen door vragen stellen of beurzen of seminars te bezoeken van totaal andere sectoren. Kennis toepassen en experimenteren in nieuwe ecosystemen en in samenwerking met onderwijs, FabLabs, Makerszones of met jongens en meisjes in de ‘zolderkamer’. Word zelf een Fountainhead . Word zelf een Trendverkenner.

In de Wake-Up Call, in het kader van het ING Sprekersmenu (samen georganiseerd met KRC van Wlderen en Veldhuis Advies), nam Wim van Rooijen je mee op reis. Hij liet je op een andere manier kijken naar de diverse (nieuw) technologieën en trends. We hebben samen heerlijk over de schutting heen gekeken en zijn gaan ‘Gluren bij de Buren’. En we stonden stil bij de rol van de mens in het krachtenveld van automatisering, robotisering en de onstuitbare opkomst van kunstmatige intelligentie.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je van functieloze tijd een routine maken in je werk? Neem contact met ons op en meld je aan voor de Fountainheads Inspirerende Dialogen in combinatie met Trendverkenner Expedities.

Op zoek naar een inspirerende gastspreker voor een event? Je weet ons te vinden!

Wil je meer weten van Blockchain klik hier.

Wil je meer weten over Kunstmatige Intelligentie klik hier.

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

In onze sessies zeggen we altijd:

“Stop met Forecasten en start met BackCasten”.

Wat houdt BackCasten dan in? Nou aan de hand van deze Xcellent klantcase laten we zien hoe BackCasten je organisatie toekomstbestendig maakt.

In het kort komt de video hierop neer:

BackCasten is het tegenovergestelde van ForeCasten. ForeCasten is een speeltje uit het verleden. Je kijkt vanuit het verleden naar de toekomst. Je rammelt wat aan je excel en het komt toch niet uit. Met BackCasten kijk je vanuit de toekomst terug naar het heden. Hierbij gaat het om verbeelding. Je wordt de scenarioschrijver van je eigen sciencefiction film. Dat doe je niet alleen maar met het hele bedrijf. En met het Fountainheads BackCasting Traject. Aan de hand van de klantcase leggen we in deze video uit wat het effect van BackCasting voor de organisatie is.

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Wil je inspirende gastsprekers inhuren?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Bekijk de pagina over onze gastsprekers[/button]

Trendverkenners ‘strijken neer’ op vliegveld Twente

Woensdag 28 juni vertrok een groep Fountainheads Trendverkenners op expeditie naar Vliegveld Twente voor een ontmoeting met Solar Team Twente. Eerder in 2017 is Fountainheads partner geworden van dit team dat in oktober 2017 zal strijden om de winst in de World Solar Challenge in Australië. Een van de activiteiten van dit partnership is de organisatie van een ontmoeting met ondernemers die deel uitmaken van het Fountainheads Inspirerende Dialogen programma (2x Inspirerende Dialoog en 2x Trendverkenners Expeditie per jaar).

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Wil je inspirende gastsprekers inhuren?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Bekijk de pagina over onze gastsprekers[/button]

Ondernemers gebruiken de Fountainheads Inspirerende Dialogen als ‘Functieloze Tijd’ om van elkaar en anderen te leren. Door regelmatig te ‘Gluren bij de Buren’ doe je inspiratie op om anders naar de kansen van je eigen toekomst te kijken en een hoger adaptief vermogen te ontwikkelen. Zo blijf je met behulp van innovaties relevant voor de stakeholders van je organisatie of onderneming. Vorig jaar bezochten we in het kader van de Trendverkenner Expedities FabCity in Amsterdam en de 3D Makerszone in Haarlem.

Doel van deze Trendverkenners Expeditie is om te leren van de aanpak van het Solar Team van TU Twente en Saxion Hogeschool om tot het winnende zonneauto-concept te komen. Wat kun je met en hoe ga je om met kennis en ervaringen uit het verleden? Welke invloed hebben nieuwe (spel)regels op het autoconcept? Hoe stel je een team samen? Hoe werk je samen met partners? Hoe vergaar, deel en vermenigvuldig  je kennis? Welke keuzes maak je als je beperkt tijd hebt om verbeteringen en innovaties voor het systeem te realiseren?

In een flitsende presentatie van Nicole Veldhuis (external Affairs) en Sam Langerak (Event Coordinator & Graphic Designer), in een bijgebouw van Hangar 11, werden al deze onderwerpen behandeld vanuit het centrale ‘Born to be …..’ thema van het Solar Team. Na de presentatie vroegen de deelnemers Nicole en Sam figuurlijk ‘het rode hemd van het lijf’ in de gretigheid zoveel mogelijk te leren van de studenten die hun studie een jaar lang onderbreken om een ultieme teamprestatie neer te zetten.

Naast het winnen van de race zelf is de missie van Solar Team Twente veel breder:

Together with our large network, our old team members and students from all layers of education, our team of 19 RED Engineers challenges the future of urban mobility. By creating the best solar car in the world, we develop technologies and innovations for efficient use of solar energy as a power source for vehicles.

Natuurlijk werd ook een bezoek gebracht aan de ‘Hall of Fame’. Nagenoeg elke auto die tot nu toe heeft gereden voor het team stond in de opslag opgesteld. Zo is goed te zien hoe de auto zich door de jaren zich heeft ontwikkeld. De Red Shift, de auto voor deze race, ontbrak in het rijtje maar was als ‘mock-up’ wel te bewonderen.

Dit jaar staat er nog een Trendverkenner Expeditie op het programma naar de Dutch Design Week icm met een bezoek aan de Singularity University.

Wil je ook leren wat ‘Functieloze Tijd’ voor jou en je bedrijf of organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op en sluit je aan bij de leergierige groep ondernemers.

Wil jij het Solar Team Twente ook volgen of zelfs (financieel) steunen? Adopteer dan een zonnecel via het crowdfundingsprogramma en kijk met de App dagelijks mee wat de prestaties zijn.

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Wil je inspirende gastsprekers inhuren?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Bekijk de pagina over onze gastsprekers[/button]

Remember 5th Avenue New York 1900 vs 5th Avenue New York 1913

De komende tien jaar gaat er in de (auto)mobiliteit markt meer veranderen dan we de afgelopen honderd jaar hebben meegemaakt. Het zou een uitspraak geweest kunnen zijn van een autobouwer van één van de eerste auto’s die in het straatbeeld van New York verschenen rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw.

In werkelijkheid is het een uitspraak, gedaan in 2016, van Harold Goddijn (TomTom). Hoe bereid je jezelf als bedrijf voor op zo’n geweldige verandering? Waar liggen je kansen? Wie zijn de nieuwe toetreders en uitdagers in de markt? Hoe zorgen we dat wij serieus meedoen en op het gebied van innovatie voorop lopen? En geldt dit alleen voor de mobiliteitsindustrie en markt? Zomaar wat vragen die de revue passeren tijdens de jaarlijkse Business Meeting voor Dealer Account Managers Fleetsales binnen de dealerorganisaties van Pon.

Als je al geneigd bent de snelheid van de exponentiële groei van technologie en de impact van trends te onderschatten binnen je eigen markt dan kun je het aan de gastsprekers Jan-Henk Bouman en Wim van Rooijen van Fountainheads wel overlaten om je te laten ervaren en (in)zien dat de veranderingen in alle markten geweldig snel gaan.

10 jaar geleden had nog niemand van een smartphone gehoord. Laat staan dat je er een in bezit had. Afgelopen april ‘vierden’ we pas de 7e verjaardag van de iPad. Internet, en dit soort apparatuur hebben onze economie, ons gedrag en ons doen en laten in nog geen 2 decennia compleet ‘op z’n kop gezet’.

Ondernemende mensen zoeken altijd naar de kansen in plaats van zich te laten afschrikken door ‘bedreigingen’. Maar ook al ben je zelf als onderneming bezig om in plaats van auto-importeur, (totaal) leverancier van mobiliteit te worden en heb je daar ook al stappen voor gezet. Het blijft belangrijk om goed om je heen te blijven kijken, voldoende te ‘gluren bij de buren’ om ook over 5 en 10 jaar een significante rol te spelen in de markt. De grootste innovaties komen op dit moment, zoals in zoveel branches, niet uit de hoek van de traditionele competitie maar van nieuwe toetreders die vaak hun oorsprong kennen in de IT-industrie.

Reden voor Pon Fleetwise om, naast de nodige informatie en kennis over de eigen activiteiten en markt te delen, Fountainheads te vragen de Dealer Account Managers in een energieke presentatie in een hoog tempo ‘ mee te nemen’ in de snel veranderende wereld van technologie en (maatschappelijke) trends.

Weg van alleen maar logica en op zoek naar de nodige verbeelding. De Fountainheads Wake-Up Call is bedoeld om ogen te openen en ondernemende mensen anders naar hun eigen toekomst te laten kijken. De Fountainheads scheppen er een waar genoegen in het publiek enigszins gedesoriënteerd en ‘prettig ongerust’ achter te laten.

Tijdens de proeverij, in de zonnige entourage van Kasteel Salentein, van de Nieuwe Hollandse Haring, andere heerlijkheden en diverse Salentein wijnen, ging het er in de gesprekken soms nog bijna net zo warm aan toe als het heerlijke weer waarop het event was getrakteerd.

Werken voelt zo absoluut aangenaam aan. Zoals beloofd delen we de slides die we hebben gebruikt tijdens onze presentatie:

https://www.slideshare.net/Wimzegt/fountainheads-wakeup-call-voor-pon-fleetwise

Op onze bedrijfspagina ontvingen we, naar aanleiding van onze presentatie, naast een 5 sterren waardering, onderstaande recensie:

Hoe ziet de nieuwe droom van Lelystad er uit?

IMG_5585Een sterke stad kan alleen bestaan als er goed in wordt samengewerkt en ze het vermogen heeft om zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en ‘spelregels’. Om deze gedachte te mobiliseren en te versterken organiseert City Marketing Lelystad drie keer per jaar de bijeenkomst City Marketing Live. Deze drukbezochte bijeenkomst brengt verschillende bedrijven, instellingen en bewoners bij elkaar. De City Marketing Live bijeenkomst staat in het teken van samenkomen, netwerken en informeren.

Vrijdag 18 maart waren er, in de grote zaal van het Agora Theater, naast de gastsprekers van Fountainheads korte presentaties van Dorée de Kruijk van het NFFS en Jop Fackeldey, wethouder Economische Zaken van gemeente Lelystad.

Voor welke uitdaging staat de stad aan de vooravond van het nieuwe tijdperk? De wervende tekst in de uitnodiging beloofde de deelnemers een middag vol innovatie, dynamiek, trends en inspiratie. Chaos of gecontroleerde positieve creativiteit?

Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman staan sinds 2012 samen op het podium om mensen bij elkaar te brengen en samen de toekomst te ontdekken. Ook zijn ze bekend van de VPRO Tegenlicht Meet Ups in Amersfoort. Fountainheads ziet dat de ontwikkelingen geweldig snel, zelfs exponentieel snel, gaan en vinden dat je als ondernemend mens hier weet van moet hebben zodat je de juiste keuzes voor de toekomst van je stad, organisatie, bedrijf en je eigen toekomst kunt maken. Op geheel eigen wijze en met verstand van zaken geven ze een aanstekelijke presentatie met praktische voorbeelden die inspireren, verrassen en verwonderen maar vooral de ogen opent over de trends die gaande zijn.

IMG_5592Wat zijn de effecten van robotisering van de samenleving? Wat zijn de kansen van ‘Augmented Reality’ en ‘Virtual Reality’. Wat gebeurt er als je (versneld, actief en als één van de eerste) stad aan de slag gaat met de bouw van een Internet of (Every)Thing in Lelystad? Elke slimme diensten worden er dan ontwikkeld? Welke ambitie heb je als stad op het gebied van duurzaamheid? Wanneer ben je binnen het domein van energieproductie als stad volledig zelfvoorzienend? Hoe kun je gebruik maken van de trend ‘Deeleconomie’? Het zijn een paar van de onderwerpen die in een sneltreinvaart voorbij kwamen.

Zo ademloos als de aanwezige Lelystedelingen luisterden naar de ‘wervelwind’ aan positieve oplossingen en kansen zo intensief en geintereseerd werd er gediscussierd na de plenaire bijeenkomst in de foyer van het Agora Theater. Bouman en Van Rooijen mengde zich tussen het publiek en praatten enthousiast nog even na. Het bleef nog lang ‘prettig onrustig’.

Het is nu aan Lelystad keuzes te maken en om de (nieuwe) dromen waar te maken.