Home » deeleconomie

Categorie: deeleconomie

Denkkracht in Nederland behouden door Wonen als Dienst in te zetten.

‘Bij het kruisen van de tijdperken moeten we oppassen dat we onze denkkracht in Nederland niet verspelen’, zegt Jan-Henk Bouman. ‘De ZZP-er wordt de nieuwe social huurder, zij zullen een armoedeval tegemoet zien. Want in het nieuwe tijdperk zal hun inkomen niet voldoende zijn om de kosten uit het oude tijdperk te kunnen betalen’. Zijn vraag is: ‘Kun je mensen wonen als dienst gunnen dat ze betalen met hun maatschappelijk nut?’ In dit blog zetten we het concept uiteen en in welke context dit ontstaan is. En we dagen uit om gewoon te beginnen.

Fountainhead Jan-Henk Bouman was een wat vreemde eend in de bijt tijdens het congres Wonen en Zorg georganiseerd door CorporatieNL. Op het congres, dat op 10 oktober 2017 werd georganiseerd, waren ruim 60 corporaties en gemeentes bij elkaar om nieuwe kennis op te doen en elkaar te ontmoeten. Je kunt hier de presentaties bekijken. Het ging over welke strategieën je kunt ontwikkelen in een veranderende samenleving en hoe andere organisaties al succesvol de transitie maken. Met elkaar de belangrijkste innovaties verkennen en onderzoeken hoe dit toepasbaar te maken voor de eigen organisatie. Allemaal experts uit het eigen veld. Vaak is dat niet genoeg. Je hebt anders denkenden nodig die los van de ervaringen uit het veld mee kunnen denken. Die kunnen uitzoomen. Die dingen roepen los van cultuur, het gebruikelijke en algemeen aanvaarde binnen het domein. Bij Fountainheads noemen we dat ‘Gluren bij de buren’. En die rol had Jan-Henk tijdens dit congres.

In de afgelopen jaren heeft hij veel gemijmerd over waar we als samenleving in terecht zijn gekomen en hoe hij zijn eigen leven wil invullen. Hij heeft van alles in een blender gestopt;

– de gesprekken die hij binnen de community Permanent Beta heeft gevoerd,
– de VPRO Tegenlicht Meet-Ups in Amersfoort die Fountainheads organiseert,
– de Pecha Kucha Nights die Fountainheads organiseert,
– alles wat hij los en vast leest voor de sessie van Fountainheads,
– onzin ervaringen met de pogingen om een tiny-house community op te zetten
En het resultaat was een Utopische gedachten over een nieuw woonconcept wat steeds minder utopisch lijkt te zijn: Wonen als Dienst dat je betaalt met je maatschappelijk nut.

Jan-Henk ziet namelijk komende jaren het aantal zzp-er, of zp-ers als je wilt, stijgen richting dee 2 tot 3 miljoen. Al deze ondernemende intelligente mensen staan voor een grote uitdaging. Hun inkomen gaat in dit ‘nieuwe tijdperk’ naar beneden, er zijn namelijk teveel mensen voor de opdrachten die er zijn. En hun kosten die zijn ze aangegaan in het ‘’oude tijdperk’, dat betekent dat deze fors hoger zullen zijn ten opzichte van hun verdiensten. En daardoor kan dat weleens een grote groep sociale huurders worden. Een ding is een wetenschappelijk feit; als je in de geld problemen komt gaat je IQ naar beneden. We verspelen in het kruisen van de tijdperken belangrijke denkkracht. Het plan Wonen als Dienst gaat ervoor zorgen dat we geen denkkracht verliezen in Nederland maar dat we deze inzetten om Nederland sterker en weerbaarder te maken.

Deze tekst geeft globaal weer waar de sessie tijdens het congres over is gegaan. Het is een combinatie met de Pecha Kucha die Jan-Henk hier vorige jaar over heeft gegeven.

Is het logisch zoals we leven?
Is het logisch zoals we werken?
Is het logisch zoals we onderwezen worden?
Is het logisch zoals we wonen?
Is het logisch dat we als samenleving nu meer schulden hebben dan voor de crisis?
Is het logisch een schuldencrisis op te lossen met nog meer schulden aan te gaan?
Is het logisch om logische vragen te stellen?

Vragen waarmee we de huidige status quo aanvallen?
De status quo van onszelf, die van de samenleving en onze omgeving
Is het logisch om nieuwe experimenten aan te gaan?
Ik vind dat heel logisch.
Ik ben Jan-Henk Bouman en probeer de status quo van mijn eigen leven steeds aan te vallen.
Wat weet weet ik nou echt? Waarom denk ik wat ik denk?
Ik maak steeds vaker gebruik van mijn recht op vrijheid van meningsverandering.
Dit is niet makkelijk want het hebt daardoor ook de plicht om te studeren, je aannames te bevechten en hierover te spreken.

Als ondernemer heb ik steeds geprobeerd om bedrijven op te bouwen
om mijzelf en anderen te voorzien van een inkomen.
De bedrijven ontstonden vaak door een samenloop van toevalligheden
Ik merkte dat ik vast kwam te zitten in de kostenstructuur die ik had opgebouwd.
Ik had te maken met de focus op groei, de financiën en de managementtaken
Had ik als ondernemer wel volledige vrijheid om te handelen?
Het was tijd voor iets anders, iets dat me meer vrijheid van handelen oplevert.

Nu ik na zo’n 23 jaar bedrijfsloos ben voel dat ik veel meer vrijheid heb gekregen.
Mijn eigen tijd indelen en mijn eigen plannen maken. Een heerlijk gevoel.
Nu ga ik de volgende stap maken in mijn leven.
Van bedrijfsloosheid naar bezitloosheid. Ik wil met pensioen zonder dat ik het kan betalen.
Ik wil van mijn schulden af en mijn kosten zo laag mogelijk maken.

We willen thuis, een woonknip maken. De rugzak van het verleden legen.
Huis is inmiddels verkocht en w gaan opzoek naar een terrein voor tiny-houses of zeecontainers.
Het wonen en leven gaan we opnieuw uitvinden.
Onze volgende stap naar bezitsloosheid. Dit is metaforisch want kun je wel helemaal zonder bezit?
Samen met mijn vrouw maak ik de stap naar meer focus op het leven en onze talenten.
De stap naar meer vrijheid van handelen zonder de druk van de kosten.
Wij gaan maximaal gebruik maken van ons recht op vrijheid van levensverandering

Iedereen heeft dit recht.
Daar staan we niet altijd bewust bij stil
maar morgen kan je het anders doen dan vandaag.
Te vaak laten we ons leiden door de toevalligheden van het verleden.
Onze opvoeding, onze opleiding, maar vooral ons geldelijke verplichtingen.
Je kan loskomen waarin je jezelf hebt vastgezet.
Dit levert soms wat chaos op maar na de chaos komt de creativiteit.

Ik droom weleens van een wereld waarin mensen doen wat ze willen.
Een wereld waarin ze ontdekken waar ze echt goed in zijn.
Zonder zich druk te maken over geld of werk.
Gewoon leven vanuit hun talenten.
Een deel van deze droomwereld is er al.
Mijn zoon zit op de Ruimte in Soest.
Een Democratische School waarin het kind zijn eigen leerweg bepaald zonder externe druk van buitenaf.

Een school zonder curriculum.
Een school met vraag-plicht want er is geen aanbod, tenzij het gevraagd wordt.
Je kunt een diploma halen maar het hoeft niet. Je hoeft niet door de hoepel die door een ander wordt opgehouden.
Mijn zoon nu 17 jaar hoeft zich (nu) niet druk te maken om het geld.
Hij bereidt zich niet voor op een leven, hij leeft het leven.
Ik zie hoe de kinderen op de Ruimte zich ontwikkelen als mens als individu.
Dat gaat niet alleen maar over rozen, want je eigen school ter hand nemen is niet misselijk.

Ik zie hoe ze leven vanuit hun talenten.
Wat ik gaaf en moedig vind: is dat de oprichters gewoon zijn begonnen.
De school bestaat al 14 jaar en zit aan de randen van het systeem.
Daar kun je experimenteren en het nieuwe leren
De Ruimte is de voedingsbodem om kinderen te laten groeien als mens
jong en oud draagt bij vanuit ieders zijn talent en eigen motivatie.

Past een Democratische School bij ieder kind als een jas?
Past het huidige school systeem ieder kind als een jas?
Het antwoord is nee.
Dus tijd om de status quo van het onderwijs aan te vallen
Zodat er meer kapstokken komen waar de kinderen hun passende jas kunnen vinden.
Hangen er in de maatschappij voldoende passende jassen voor iedereen?
Kan iedereen het maximale uit zijn talenten en denkkracht halen?

Nee, we zitten vast in onze systemen.
We leiden op voor banen die er straks niet meer zijn
286.000 studenten worden opgeleid voor werk dat verdwijnt,
heeft Deloitte in september onderzocht.
Komen er geen banen voor terug. Vast wel.
Alleen weten we nog niet welke.
De politiek wil dat we allemaal een vaste baan krijgen
Maar economie wint altijd.

Werkgevers willen een flexibele arbeidsmarkt
Onder invloed van Robotisering, Kunstmatige Intelligentie en automatisering
gaat de huidige arbeidsmarkt compleet veranderen
Nu al verdwijnen 10.000-en banen In de financiële sector
Wat gaan veel van deze mensen doen?
Vele die worden ZZP-er of ZP-er
Proberen hun eigen inkomen te verdienen.

Met een paar jaar zullen er 2-3 miljoen zap-ers zijn
Teveel mensen voor opdrachten
De inkomsten zullen kelderen
Er komt een botsing tussen het huidige tijdperk en het nieuwe
Men heeft kostenverplichtingen vanuit het huidige en de opbrengsten van het nieuwe tijdperk.

Dit is een mismatch en zal zorgen voor een armoedeval.
De ZP-er van straks wordt de nieuwe sociale huurder.
Dus hoogopgeleide mensen die naar de armoede grens gaan.
Onderzoek wijst uit de als je leeft in armoede je IQ in punten achteruit gaat.
Dus we verspelen in het kruisen van de tijdperken belangrijke denkkracht.

Denkkracht die we hard nodig hebben om in het nieuwe tijdperk
Er moeten nieuwe systemen uitgevonden worden.
Deze denkkracht kunnen we behouden door anders te kijken naar bijvoorbeeld; wonen
Wonen met alle verzekeringen en de energierekening erbij is vaak de grootste kostenpost.

Als we wonen nu inzetten als een dienst kunnen we denkkracht behouden.
Geïnspireerd door Thomas Rau die zegt dat alle producten een dienst zouden moeten worden.
Dus Philips verkoopt geen lampen meer maar Schiphol neemt de dienst licht af van Philips.
Kan je wonen als dienst in zetten om naar een bezitloos leven te gaan?
Er zijn vele normen te bedenken. Al het bezit komt in een stichting die de dienst aanbiedt.
Niet huren, want dat is dat je toegang tot stenen krijgt en moet je alsnog betalen met geld dat je ergens moet verdienen.

Bij wonen als dienst komt er denk- en doe-kracht los van mensen die vrijgespeeld zijn van kosten
Mensen betalen met hun maatschappelijk nut.
In Nederland staan we voor een enorme uitdaging. Door de exponentiële ontwikkeling van technologie verandert de wereld om ons heen zonder dat we het zelf vaak zien. We hebben denkers en doeners nodig die het nieuwe uitvinden. Onderwijs, zorg, en het hele maatschappelijke veld staat voor dezelfde uitdagingen. Alleen zijn er te weinig mensen met functieloze tijd. Tijd die ingezet kan worden om tot andere beelden en inzichten te komen. Zo heeft 3M in de functieloze tijd de Post-It bedacht en Google bojvoorbeeld de chauffeurloze auto. In Nederland hebben we ook intelligente mensen nodig met functieloze die helpen ons land weerbaarder en sterker te maken.

Normaal investeren gemeenten, wooncoöperaties, vastgoedontwikkelaars ergens een euro in om er geldelijk gewin uit te krijgen.
Nu stoppen ze er een euro in maar ontvangen maatschappelijk nut ervoor terug
Wonen in het nieuwe tijdperk zou er anders uit moeten zien. Hoe?
Dat weten we niet. Dat gaan we leren door te gaan pielen en klooien en natuurlijk de nodige fouten te maken in de experimenteer-ruimtes die we creëren.

In deze ruimtes kunnen we uiteenlopen projecten opzetten en testen.
Als dit in meerdere gemeenten zou ontstaan dan ontstaat er een community door het land heen waarin nieuwe systemen zich kunnen kunnen ontvouwen.

We behouden denkkracht waarmee het nieuwe wonen en leven kunnen uitvinden.
In de oostelijke randen van Nederland is er leegloop, gaan jongeren naar de randstad.
In die delen van Nederland wonen ouderen waarvan sommigen op meer grond wonen dan ze inmiddels kunnen onderhouden. Er is steeds minder dynamiek, de voorzieningen in de buurt staan onder druk omdat er leegloop is. Stel nou dat in een dorp of regio op de terreinen van deze mensen er tijdelijke woningen komen te staan. Dat zou zomaar een stap kunnen zijn naar de eerste experimenteerruimte.

Natuurlijk zijn er veel haken en ogen en uitdagingen die voor ons liggen. Maar volgens mij zijn er nog veel meer plannen te bedenken die Wonen als Dienst tot een succes kunnen laten uitgroeien.
Eigenlijk moeten we gewoon beginnen en het laten ontvouwen. Het opzetten volgens het Permanent Beta (Nooit-Af) principe

Leven volgens het NOOIT-AF principe.
Moeten we de dingen afbouwen waar we ooit aan begonnen zijn?
Er bestaan geen definitieve oplossingen meer. Het leven wordt een aaneenschakeling van permanent beta versies
Lees dit interessante boek dat uit onze Permanent Beta Community is gekomen. Jan-Henk is een van de founders van deze community.

Democratische School de Ruimte vond het onderwijs ‘NIET Af’ en wilde het ook niet afbouwen
Ze zijn gaan experimenteren aan de randen van het systeem.
We kunnen het wonen ook opnieuw uitvinden. We hoeven het niet af te bouwen volgens de ideeën die we ooit opgezet hebben.

We kunnen gewoon beginnen! Wij hebben thuis de eerste stappen gezet.
Wie maakt er nog meer de stap?
Dit gedachtegoed kan zich op verschillende plekken in Nederland ontwikkelen.
Los van mij. Gewoon zelf doen.
Welke gemeente, vastgoedondernemer en ondernemende mensen zijn klaar om Wonen als Dienst te ontwikkelen?
Wie maakt optimaal gebruik van het recht op vrijheid van levensverandering?
Wie heeft de inzichten om anderen daarbij te helpen?
Wie durft de uitdaging aan te gaan?

Hoe ziet de nieuwe droom van Lelystad er uit?

IMG_5585Een sterke stad kan alleen bestaan als er goed in wordt samengewerkt en ze het vermogen heeft om zich snel aan te passen aan nieuwe omstandigheden en ‘spelregels’. Om deze gedachte te mobiliseren en te versterken organiseert City Marketing Lelystad drie keer per jaar de bijeenkomst City Marketing Live. Deze drukbezochte bijeenkomst brengt verschillende bedrijven, instellingen en bewoners bij elkaar. De City Marketing Live bijeenkomst staat in het teken van samenkomen, netwerken en informeren.

Vrijdag 18 maart waren er, in de grote zaal van het Agora Theater, naast de gastsprekers van Fountainheads korte presentaties van Dorée de Kruijk van het NFFS en Jop Fackeldey, wethouder Economische Zaken van gemeente Lelystad.

Voor welke uitdaging staat de stad aan de vooravond van het nieuwe tijdperk? De wervende tekst in de uitnodiging beloofde de deelnemers een middag vol innovatie, dynamiek, trends en inspiratie. Chaos of gecontroleerde positieve creativiteit?

Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman staan sinds 2012 samen op het podium om mensen bij elkaar te brengen en samen de toekomst te ontdekken. Ook zijn ze bekend van de VPRO Tegenlicht Meet Ups in Amersfoort. Fountainheads ziet dat de ontwikkelingen geweldig snel, zelfs exponentieel snel, gaan en vinden dat je als ondernemend mens hier weet van moet hebben zodat je de juiste keuzes voor de toekomst van je stad, organisatie, bedrijf en je eigen toekomst kunt maken. Op geheel eigen wijze en met verstand van zaken geven ze een aanstekelijke presentatie met praktische voorbeelden die inspireren, verrassen en verwonderen maar vooral de ogen opent over de trends die gaande zijn.

IMG_5592Wat zijn de effecten van robotisering van de samenleving? Wat zijn de kansen van ‘Augmented Reality’ en ‘Virtual Reality’. Wat gebeurt er als je (versneld, actief en als één van de eerste) stad aan de slag gaat met de bouw van een Internet of (Every)Thing in Lelystad? Elke slimme diensten worden er dan ontwikkeld? Welke ambitie heb je als stad op het gebied van duurzaamheid? Wanneer ben je binnen het domein van energieproductie als stad volledig zelfvoorzienend? Hoe kun je gebruik maken van de trend ‘Deeleconomie’? Het zijn een paar van de onderwerpen die in een sneltreinvaart voorbij kwamen.

Zo ademloos als de aanwezige Lelystedelingen luisterden naar de ‘wervelwind’ aan positieve oplossingen en kansen zo intensief en geintereseerd werd er gediscussierd na de plenaire bijeenkomst in de foyer van het Agora Theater. Bouman en Van Rooijen mengde zich tussen het publiek en praatten enthousiast nog even na. Het bleef nog lang ‘prettig onrustig’.

Het is nu aan Lelystad keuzes te maken en om de (nieuwe) dromen waar te maken.

Parool opiniestuk over de deeleconomie van Fountainheads

“Marktverstoring wordt nog groter” was de titel van het opiniestuk dat Fountainhead Jan-Henk Bouman mocht schrijven in het Parool over de deeleconomie

Parool artikel Deeleconomie

Enige tijd geleden hadden we een uitgebreid blog geschreven over de deeleconomie onder de titel; “De deeleconomie heeft een ‘gruwelijke’ impact op samenleving, politiek en economie”. Een redacteur van Het Parool had dit gelezen en vroeg of Jan-Henk hier een opiniestuk van maximaal 700 woorden wilde maken. Nou dat wilde hij natuurlijk wel 😉

“Marktverstoring wordt nog groter”

Elke generatie denkt getuige te zijn van een historische verandering. Wij ook. Er is zelfs sprake van zo’n bijzondere ontwikkeling dat we alleen maar kunnen gissen naar de impact ervan.

Door internet en sociale media zijn een paar miljard mensen in korte tijd fijnmazig met elkaar verbonden geraakt. Kennis vrijelijk kunnen delen, net als muziek, algoritmes, programmeercodes, ideeën en creativiteit. Daardoor bevinden we ons momenteel midden in de overgang naar een nieuw economisch systeem: de Sharing Economy en de Collaborative Commons. Deze fase gaat gepaard met verwarring en chaos voor industrieën, overheden, economieën en samenlevingen. Neem Airbnb. Gemeenten zitten met de handen in het haar nu burgers de hotelfunctie in de stad overnemen. Dat wordt wat als de lokale economie straks op zijn kop komt te staan doordat iedereen zijn eigen spullen gaat maken met een 3D-printer. Het antwoord op dit soort vraagstukken ligt niet in het verleden, de wereld van voor de crisis komt nooit meer terug. Er waait een andere wind en het roer moet om. Landen, overheden, steden en bedrijven moeten investeren in en zich verbinden met de toekomst, in plaats van de pijlen te richten op de huidige tweede Industriële revolutie. Steve Jobs zou zeggen: “Kill your darlings”.

De Amerikaanse visionair Jeremy Rifkin voorziet een zogeheten SuperInternet waarin allerlei netwerken van transport, energie en communicatie samenkomen. Nog even, dan produceren meer dan 50 miljard sensoren online een gigantische hoeveelheid aan data. Big Data. Op basis daarvan kunnen niet alleen bedrijven ten behoeve van de eigen creativiteit en productiviteit analyses maken, maar ook de mensen thuis. Zo gaan allerlei nieuwe netwerken ontstaan die toegankelijk worden voor misschien wel de hele wereld. WikiHouse is een goed voorbeeld van het nieuwe economische systeem. De mensen achter dit OpenSource platform hebben als doel architectuur en design toegankelijk te maken voor iedereen. Kies een ontwerp van een huis, tuinhuis of meubelstuk, pas die eventueel aan naar je eigen idee en download je eigen bouwpakket dat lokaal uit te printen is. Een ontwerp dat eenmaal bestaat, kost daarna zo goed als niets meer en dat verandert het economische model. Er zullen dan ook in steden lokale mini-fabrieken ontstaan voor Wikihouse-achtige communities en alle goederen die je maar kunt bedenken. Zo is WikiSpeed de eerste OpenSource auto en Strati is de eerste volledig 3D-geprintte auto. Kortom: consumenten worden mensen die zelf bepalen wat ze maken. Centrale fabrieken worden overbodig. Dit creëert spectaculaire kansen en mogelijkheden waarmee de nieuwe orde steeds de oude zal verrassen.

Een verwarrende factor in deze overgangsfase is dat situaties continue veranderen. Vielen bedrijven als AirBnb en Uber in 2012 en 2013 nog onder de noemer deeleconomie, worden ze anno 2015 gerekend tot marktverstorende monsters die investeerders en aandeelhouders moeten verrijken. Daar gaat het romantische beeld van de lieflijke, altruïstische deeleconomie waar we op basis van onze overcapaciteit producten en diensten met elkaar uitruilen. De volgende stap is dat alle minibedrijfjes binnen bijvoorbeeld Uber of AirBnB samen een coöperatie starten. Die coöperatie bouwt vervolgens op basis van opensource-software een platform waar de aangesloten minibedrijfjes zich met elkaar verbinden. Daarmee creëer je dus een eigen, lokale Uber of AirBnB en voorkom je dat een groot deel van de inkomsten verdwijnt in de zakken van een bedrijf in Silicon Valley. Je kunt zulke netwerken vergelijken met een zwerm: in no time zit je met elkaar in een nieuwe boom. Er zijn meer marktverstoringen opkomst met grote impact: zo investeert China in zijn eigen internet voor energie en India in OpenSource medicijnen.

We gaan toe naar een situatie waarin het steeds vaker gaat over for benefit dan for profit. Dat vergt een andere, vooral flexibele houding. Handhavers en wetgevers moeten meebewegen, gaan ontdekken en experimenteren. Faciliteren in plaats afremmen. Dit vergt veel van mensen: een leven lang leren en jezelf verbinden met de toekomst. Want het nieuwe wordt geboren in de schoot van het oude. Ze hebben elkaar nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Bovendien: deze veranderende wereld is niet te stoppen. Het is geen kwestie van: ik ben voor of tegen. Het gebeurt al. Op vele vlakken tegelijk en met wisselende snelheden. Ik zou alvast gaan voorsorteren en gas geven om bij te blijven. Of om in te halen.

Deze tekst is zo goed geworden door de professionele hulp van Merel Bevaart

De vele gezichten van de Deeleconomie

Verslag Inspirerende Dialoog Bunnik 2015-1

Onderwerp: De kansen en gezichten van de deeleconomie

“Onze grootste armoede is dat we onze rijkdom niet eerlijk kunnen verdelen” (Nils Roemen; mede grondlegger van Durf te Vragen).

De eerste Inspirerende Dialoog van 2015 In Bunnik was gepland op 1 april. Na de Trend- en Innovatiesessie (Wake Up Call) die Fountainheads eind 2014 hebben gegeven in het Museum Oud Amelisweerd voor 65 leden van de BHIK hebben 9 ondernemers zich opgegeven voor een vervolgtraject. Deze ondernemers willen de  ‘prettig ongeruste’ ervaring die ze hebben opgedaan tijdens de Wake Up Call omzetten in kansen voor hun onderneming. Stap 1 is om op een regelmatige basis tijd te reserveren om samen met en van andere ondernemers te leren welke technologische en maatschappelijke trends invloed hebben op verdienmodellen en businesscases. Hoe herken je de kansen en zet je die in om je onderneming of organisatie veerkrachtig en adaptief te maken.

Ondernemers uit allerlei sectoren schoven vanaf 07:45 aan in het Postillion Hotel om zich ’te laven’ aan een voedzaam ontbijt en om mentale voeding en inspiratie te ontvangen over het onderwerp Deeleconomie.

Geheel in de lijn van het onderwerp delen we vanzelfsprekend weer de kennis en achtergrondinformatie die we hebben vergaard rondom dit onderwerp.

Fountainhead Jan Henk Bouman heeft in Het Parool een mooie column over dit onderwerp geschreven en op onze website vind je een blog met uitgebreide achtergrondinformatie en extra content.

In dit bericht delen we de slides die we hebben gebruikt om het onderwerp in te leiden.

Een uitgebreidere presentatie over Deeleconomie die we in Gorinchem hebben gehouden voor relaties van de Rabobank vindt je ook op onze website.

Heb je ook interesse om deel te nemen aan de Inspirerende Dialoog sessies en zorg je zo dat je elk kwartaal een inspiratie boost krijgt rondom een actueel onderwerp op het gebied van maatschappelijke of technologische trends die van invloed zouden kunnen zijn op je businessmodel? Neem contact met ons op. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Een ochtend ziet er als volgt uit:

07:45 uur Inloop
08:00 uur Start korte Trendsessie; In 25 minuten weer up-to-date
08:30 uur Inspirerende Dialoog; Ervaar wat je kunt leren van anderen als je bereid bent te delen
10:30 uur Einde ‘officiële gedeelte’; Napraten bij een kop koffie
11:00 uur Einde

In de groep van Bunnik hebben we nog plaats voor drie ondernemers uit de regio. De volgende bijeenkomst is medio juni.

Niet delen, …….. dat is pas armoede

Verslag Inspirerende Dialoog Amersfoort 2015-1

Onderwerp: De kansen en gezichten van de deeleconomie 

“Onze grootste armoede is dat we onze rijkdom niet eerlijk kunnen verdelen” (Nils Roemen; mede grondlegger van Durf te Vragen).

De eerste Inspirerende Dialogen van 2015 waren voor de groepen in Amersfoort gepland op 11 en 12 maart. Ondernemers uit allerlei sectoren schoven vanaf 07:45 aan in het Rijksmonument Het Gasthuys om zich ’te laven’ aan een voedzaam ontbijt en om mentale voeding en inspiratie te ontvangen over het onderwerp Deeleconomie.

Geheel in de lijn van het onderwerp delen we vanzelfsprekend weer de kennis die we hebben vergaard rondom dit onderwerp.

Fountainheads Jan Henk Bouman heeft in Het Parool een mooie column over dit onderwerp geschreven en op onze website vind je een blog met uitgebreide achtergrondinformatie en extra content. In dit bericht delen we de slides die we hebben gebruikt om het onderwerp kort in te leiden.

Een uitgebreidere presentatie over Deeleconomie die we in Gorinchem hebben gehouden voor relaties van de Rabobank vindt je ook op onze website.

Heb je ook interesse om deel te nemen aan de Inspirerende Dialoog sessies en zorg je zo dat je elk kwartaal een inspiratie boost krijgt rondom een actueel onderwerp op het gebied van maatschappelijke of technologische trends die van invloed zouden kunnen zijn op je businessmodel? Neem contact met ons op. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Fountainheads delen presentatie Deeleconomie

IMG_0761

Afgelopen maandag 9 maart mochten Fountainheads Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen op uitnodiging van Rabobank Alblasserwaard in het fantasische mooie gebouw in Gorinchem een presentatie geven over de deeleconomie. In het kader van Company & Co organiseert de Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost regelmatig (netwerk) bijeenkomsten voor ondernemers over uiteenlopende onderwerpen.

Het centrale thema van de presentatie van Bouman en Van Rooijen was welke kansen er voor ondernemers liggen binnen de deeleconomie. Maar voordat we die ‘onthulde’ hebben we eerst de trend ‘Deeleconomie’ of Share-Econome ‘afgepeld’.

Is de deeleconomie eigenlijk wel zo nieuw? Wat kunnen we leren van het verleden? Welke gezichten kent de deeleconomie allemaal? Is de deeleconomie een ‘wolf in schaapskleren’? Onderwerpen waarmee de ondernemers aan het denken werden gezet. De levendige vragen tijdens en aan het eind van de presentatie waren het bewijs dat de deelnemers aan het denken zijn gezet. Onderwerpen als ‘complementair’ of lokaal geld en basisinkomen  kwamen aan bod en geven wellicht al weer richting aan onderwerpen voor volgende Company & Co bijeenkomsten.

Jan Henk heeft op onze website ook een blog over de deeleconomie geschreven. In deze blog vind je veel achtergrondinformatie over het onderwerp. Aan de hand van deze blog is later in Het Parool een opiniestuk van ‘de hand’ van jan Henk verschenen.

Geheel in de geest van het onderwerp delen we bijgaand ‘onbaatzuchtig’ de presentatie die we die avond hebben gebruikt.

De link van het gebruikte filmpje ‘Doen is de beste manier van denken’ vind je hier

De deeleconomie heeft een ‘gruwelijke’ impact op samenleving, economie en politiek

Update:
Naar aanleiding van dit blog mocht Fountainheads een opiniestuk schrijven in Het Parool.

Net als eerdere generaties denken wij dat we getuige zijn van historische veranderingen. Maar nu is het toch echt anders dan de voorgaande generaties hebben meegemaakt. We zijn getuige van een overgang naar een nieuw economisch systeem volgens Jeremy Rifkin. En dit heeft alles te maken met de deeleconomie. Maar wat is dan de deeleconomie? Is er een exacte definitie? Wat valt er allemaal onder?

Deeleconomie

In dit blog ga ik niet proberen een juiste definitie of perfecte naamgeving te vinden. Dit is mij om het even. Ik wilde zoeken naar de impact die het heeft. En deze impact is ‘gruwelijk’. In de straattaal is de betekenis van dit woord 180 graden anders dan in het woordenboek. Dit woord heeft ook nieuwe synoniemen gekregen als ‘kapot goed’, ‘chill’, ‘lauw’, ‘masterlijk’. De betekenis is dus afhankelijk van de context. En zo is het ook met de deeleconomie, de betekenis verandert en/of wordt verschillend gebruikt. De een heeft het over de netwerk-economie de ander over de samenwerkings-economie. De een heeft het over onbaatzuchtig delen en de ander heeft het over baatzuchtig innen. Het naampje maakt niet zoveel uit. Het gaat om de drivers achter dit fenomeen en de verschillende doelen die uiteenlopende partijen hebben. De belangrijkste driver is onze hyper-connectiviteit. Het internet en de sociale media hebben een paar miljard mensen met elkaar verbonden. En de volgende stap van het internet zal de samenleving, de politiek en de economie fundamenteel en ‘gruwelijke’ veranderen. Dan maakt naamgeving of definitie niets meer uit, het is al aan het gebeuren of je wilt of niet. Ieder met zijn eigen doelstellingen. De revolutie is al aan de gang. Dus is het handig om zelf verbonden te zijn met de wereld om je heen om te ontdekken wat dit voor kansen biedt.

Maar wat is er dan al aan de gang?
“In de afgelopen decennia zijn er een aantal duidelijke keerpunten geweest die ons veel groei en welvaart hebben gebracht'”, zegt Vivel Bapat van vice-president strategische marketing bij SAP. “We zijn vanuit de Industriële-economie doorgegroeid naar de Internet-economie en nu zijn we het tijdperk ingegaan van de Netwerk-economie. De vorige economieën zijn in dit nieuwe tijdperk samengesmolten en daar is onze hyper-connectiviteit aan toegevoegd. Dit creëert spectaculaire kansen en mogelijkheden.” Bapat zegt verderop in het interview dat de Netwerk-economie in 10-15 jaar zal uitgroeien tot $90 triljoen. What’s in a name? – hij noemt het dus de Network-Economy en dat is heel veel omzet.

http://www.network-economy.com/
http://www.network-economy.com/

 

Jeremy Rifkin is schrijver, adviseur van de EU en de Duitse en de Chinese overheid. Ook is hij econoom en met deze introductie doe ik hem al te kort, hij wordt ook wel de profeet genoemd van de 3e Industriële Revolutie. Hij waarschuwt landen en bedrijven; ‘Innoveer voordat het te laat is!’ Als je nog steeds in de 2e Industriële Revolutie zit, en vandaaruit denkt en handelt dan wordt dat je ondergang. Er komt, volgens Rifkin, een nieuw samenspel tussen netwerken van transport, energie en communicatie wat uitmondt in een nieuw Superinternet; The Internet of Things. Net als bij het ‘huidige internet’ geldt dan als de infrastructuur er eenmaal ligt de kosten voor het gebruik laag zijn en deze zullen alleen maar lager worden. De kosten voor mobiel internet zijn momenteel fors lager dan een paar jaar geleden en ze zullen alleen nog maar dalen! Er komen straks meer dan 50 miljard sensoren online die allemaal Big Data gaan produceren. En op die Big Data kunnen bedrijven en iedereen thuis analyses doen middels slimme algoritmes ten behoeve van de eigen creativiteit en productiviteit. Rifkin zegt dat wij getuige zijn van een zeer opmerkelijke historische gebeurtenis. Veel kosten van reproductie van goederen gaan naar nul of bijna nul. Dit hebben we natuurlijk al gezien in de muziekindustrie, bij wikipedia en blogs. Het delen van kennis, van je muziek en nieuws kost bijna niets. Je kunt dus veel meer voor elkaar gaan produceren en samen delen. Als de marginale kosten van bedrijven naar bijna nul gaan dan wordt het moeilijk om winstgevend te blijven. Dit is de trigger voor een geheel nieuw economisch systeem; de Sharing Economy en de Collaborative Commons. Daarom moeten bedrijven en landen, volgens Rifkin, investeren en verbonden zijn met deze toekomst en de verbondenheid met de 2e Industriële Revolutie loslaten. ‘Kill your darlings’ zou Steve Jobs zeggen.

https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/06/09/dit-is-design-thinking-by-doing-verhaal-4721001-kill-your-darlings/
https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/06/09/dit-is-design-thinking-by-doing-verhaal-4721001-kill-your-darlings/

Van consument naar prosument die waarde gaan toevoegen
Hoe het ook genoemd wordt, het is een krachtige beweging waar mensen geen consumenten zijn maar weer gewoon mensen. In deze economie krijgen we alles wat we nodig hebben van elkaar, of we delen het met elkaar en waar nodig kopen we het van elkaar zonder tussenkomst van bedrijven of instellingen. En als iets nog niet bestaat of je wilt iets bestaands aanpassen dan doe je dat met elkaar of voor elkaar in lokale mini-frabrieken die momenteel in vele steden worden opgezet. Een goed voorbeeld hiervan zijn de FabLabs, coöperatieve werkplaatsen waar uitvinders en ontwikkelaars samenwerken binnen een collectieve infrastructuur en ze zijn verbonden met de 350 Fablabs in de wereld. De voorspelling is dat het aantal in 2015 doorgroeit naar 750 Fablabs. Deze beweging is dan weer onderdeel van de Maker Movement, kun je het nog volgen met al die namen? Lokale fabricage zal de manier hoe wij consumeren veranderen. Wij worden prosumers maar bovenal zijn we mensen die met elkaar verbonden zijn en waarde willen toevoegen aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Wij zijn geen anonieme bedrijven of instellingen die vaak waarde onttrekken met hun huidige economische principes. Als individuen en publiek worden wij ‘het bedrijf’ maar dan wel op basis van nieuwe principes. Deze moeten we nog uitvinden met elkaar. Nu zijn velen ‘hun eigen bedrijf’ bij Uber of AirBnB. Dit lukt steeds vaker en als straks de juiste infrastructuur er is door het Superinternet dan zijn de mogelijkheden immens. Dan komen we bijvoorbeeld in de wereld van gratis energie met elkaar delen via het ‘internet voor energie’. De Chinezen investeren komende jaren $82 miljard in een ‘internet voor energie’, zegt Rifkin, zodat iedereen zelf zijn eigen wind- of zonne-energie kan opwekken en delen. De marginale kosten van energie opwekken en delen zijn dan tot nul of bijna nul gereduceerd.

internet-of-everything-is-changing-how-energy-works-cisco-storm-1-638

 

Het oude wordt in de schoot van het nieuwe geboren
De Sharing Economy en de Collaborative Commons is, volgens Rifkin, het eerste nieuwe economische systeem sinds het kapitalisme en socialisme. De economie van gezamenlijke goederen is in de schoot van de kapitalistische markt geboren en deze zullen de komende tijd nog wel naast elkaar leven. Dit zegt ook Michel Bauwens, oprichter van de P2P-Foundation en schrijver van het boek; ‘De wereld redden – met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving’. ‘Het oude wordt in de schoot van het nieuwe geboren’ schrijft hij. Het nieuwe systeem heeft het oude nodig om door te kunnen groeien en het nieuwe kan meerdere wegen kiezen. Zo heeft AirBnB een ander doel dan Couchsurfing. Michel Bauwens zet in zijn boek een interessant kwadrant uiteen over de P2P-economie en hiermee zet hij onderdelen van de deeleconomie in het juiste perspectief. Aan de linkerkant van de horizontale as staat ‘for profit’ aan de rechterkant staat ‘for benefit’. Dit is dus precies waar wellicht een aantal volgers van de deeleconomie in teleurgesteld zijn geraakt. Bij Tegenlicht dachten ze in eerste instantie ook dat Uber, Lyft AirBnB in de markt zaten als een ‘for benefit’ partij met een ideologisch uitgangspunt maar ze zitten natuurlijk aan de ‘for profit’ kant. En daarom maakten ze op 30-11-2014 een soort rectificatie uitzending ‘Hoezo samen delen?’ Martijn Arets laat in zijn vlog uitgebreid zien wat Tegenlicht niet in het programma had. Is er dan iets mis met de deeleconomie? Nee hoor, elke partij heeft zijn eigen doelen en zit in een ander kwadrant.

P2P kwadrant  Bauwens

Het valt buiten de scoop van dit blog om het ‘P2P kwadrant’ van Bauwens helemaal uit te pluizen, bekijk deze video waarin hij uitleg geeft over zijn kwadrant.

De deeleconomie komt op stoom?
Er is dus al veel aan de gang en het is niet meer te stoppen. Er is mijn inziens niets mis met de deeleconomie. Het is een semantische kwestie, een kwestie van definities. In vele artikelen en blogs is Uber het synoniem voor de deeleconomie en wordt er niet verder gekeken. Uber is niet de deeleconomie, het is er onderdeel van. Het model van Uber is zo duidelijk als wat. Het zit aan de linkerkant van het model van Bauwens, aan de ‘for profit’ kant. Uber maakt gebruik van de mogelijkheden van de hyper-connectiviteit maar is met zijn business-model gericht op de huidige economische principes van waarde onttrekken van de één om die waarde te delen met de aandeelhouders. Natuurlijk maken ze het mogelijk dat iedereen met een auto geld kan verdienen aan het systeem. Alleen de opbrengst wordt niet terug gedeeld aan degene die het ‘echte’ werk doen. Een aantal worden schathemeltje rijk en de anderen moeten hard werken voor hun ‘onzekere’ centen, want Uber bepaalt voor hen de ritprijs: als het regent of als het spitsuur is worden de prijzen soms wel verhoogd tot het dubbele en op andere momenten verlaagd. Uber bepaalt of de chauffeur de rit krijgt of niet. Wat ze doen is zeker disruptief te noemen. Uber gooit de taximarkt en de wetgeving aardig op zijn kop. De macht ligt bij het systeem, de auto’s en chauffeurs zijn in overvloed aanwezig dus in wisselbaar. Uber is net als Marktplaats een platform dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Uber wil dit niet alleen doen met autoritten, maar is dit al aan het verbreden naar UberRush (fietskoerier voor pakketjes), UberChopper (helikopter), UberTree (kerstbomen!) en UberKittens (jonge katjes op bestelling). Ze willen wereldwijd het leidende platform worden. Daar kun je wat van vinden, het is niet te stoppen. Je moet het platform worden er is geen tussenweg.

http://www.montrealgazette.com/business/sharing+economy/9674465/story.html
http://www.montrealgazette.com/business/sharing+economy/9674465/story.html

Van Platform naar Coöperatie
Ik blijf nog even bij Uber want in mijn ogen kan Uber straks zelf verstoord worden. Momenteel breken ze een lans breken voor het nieuwe. Door wat zij doen ontstaat er ruimere of andere wetgeving en er ontstaan nieuwe inzichten bij politiek, ondernemers, chauffeurs. Wat steeds meer duidelijk wordt is dat een netwerk van mensen waarde kan toevoegen, dat ze de mogelijkheid heeft om ondernemend te zijn en dat als ze gebruik maakt van de hyper-connectiviteit marktverstorend kan zijn. Uber bezit geen auto’s, ze hebben geen personeel in dienst, het enige wat ze doen is match-making en dat is volgens mij inwisselbaar. Dus de volgende stap zou kunnen zijn dat al deze minibedrijfjes, een individu met auto, samen een coöperatie starten. En dat deze coöperatie op basis van op Opensource software een platform bouwen dat al deze lokale en regionale minibedrijfjes met elkaar verbindt. Et voilà; dan heb je ineens je eigen Uber. Waarom zouden India of China willen dat een groot deel van hun lokale economie gaat naar een bedrijf in Silicon Valley? China investeert in zijn eigen internet voor energie. India investeert al in Opensource medicijnen. Netwerken zijn net zwermen. Je zit zo met elkaar in een nieuwe boom.

zwermen

Wat er gaande is een opmaat naar iets nieuws. Het ‘nieuwe’ zal steeds vaker gaan over ‘for benefit’ dan ‘for profit’ en dat vergt een ‘gruwelijk’ andere houding. Het nieuwe is in de schoot van het oude geboren. De groei is niet meer te stoppen en er wordt veel geëxperimenteerd en ontdekt. De naamgeving of definitie maakt echt niet. Je kunt ook niet voor of tegen zijn. Het gebeurt allemaal tegelijk. Ik zou alvast maar voorsorteren en gas gaan geven om bij te blijven of in te halen, ander vlieg je gruwelijk uit de bocht.