Home » deeleconomie

Tag: deeleconomie

Parool opiniestuk over de deeleconomie van Fountainheads

“Marktverstoring wordt nog groter” was de titel van het opiniestuk dat Fountainhead Jan-Henk Bouman mocht schrijven in het Parool over de deeleconomie

Parool artikel Deeleconomie

Enige tijd geleden hadden we een uitgebreid blog geschreven over de deeleconomie onder de titel; “De deeleconomie heeft een ‘gruwelijke’ impact op samenleving, politiek en economie”. Een redacteur van Het Parool had dit gelezen en vroeg of Jan-Henk hier een opiniestuk van maximaal 700 woorden wilde maken. Nou dat wilde hij natuurlijk wel šŸ˜‰

“Marktverstoring wordt nog groter”

Elke generatie denkt getuige te zijn van een historische verandering. Wij ook. Er is zelfs sprake van zoā€™n bijzondere ontwikkeling dat we alleen maar kunnen gissen naar de impact ervan.

Door internet en sociale media zijn een paar miljard mensen in korte tijd fijnmazig met elkaar verbonden geraakt. Kennis vrijelijk kunnen delen, net als muziek, algoritmes, programmeercodes, ideeĆ«n en creativiteit. Daardoor bevinden we ons momenteel midden in de overgang naar een nieuw economisch systeem: de Sharing Economy en de Collaborative Commons. Deze fase gaat gepaard met verwarring en chaos voor industrieĆ«n, overheden, economieĆ«n en samenlevingen. Neem Airbnb. Gemeenten zitten met de handen in het haar nu burgers de hotelfunctie in de stad overnemen. Dat wordt wat als de lokale economie straks op zijn kop komt te staan doordat iedereen zijn eigen spullen gaat maken met een 3D-printer. Het antwoord op dit soort vraagstukken ligt niet in het verleden, de wereld van voor de crisis komt nooit meer terug. Er waait een andere wind en het roer moet om. Landen, overheden, steden en bedrijven moeten investeren in en zich verbinden met de toekomst, in plaats van de pijlen te richten op de huidige tweede IndustriĆ«le revolutie. Steve Jobs zou zeggen: ā€œKill your darlingsā€.

De Amerikaanse visionair Jeremy Rifkin voorziet een zogeheten SuperInternet waarin allerlei netwerken van transport, energie en communicatie samenkomen. Nog even, dan produceren meer dan 50 miljard sensoren online een gigantische hoeveelheid aan data. Big Data. Op basis daarvan kunnen niet alleen bedrijven ten behoeve van de eigen creativiteit en productiviteit analyses maken, maar ook de mensen thuis. Zo gaan allerlei nieuwe netwerken ontstaan die toegankelijk worden voor misschien wel de hele wereld. WikiHouse is een goed voorbeeld van het nieuwe economische systeem. De mensen achter dit OpenSource platform hebben als doel architectuur en design toegankelijk te maken voor iedereen. Kies een ontwerp van een huis, tuinhuis of meubelstuk, pas die eventueel aan naar je eigen idee en download je eigen bouwpakket dat lokaal uit te printen is. Een ontwerp dat eenmaal bestaat, kost daarna zo goed als niets meer en dat verandert het economische model. Er zullen dan ook in steden lokale mini-fabrieken ontstaan voor Wikihouse-achtige communities en alle goederen die je maar kunt bedenken. Zo is WikiSpeed de eerste OpenSource auto en Strati is de eerste volledig 3D-geprintte auto. Kortom: consumenten worden mensen die zelf bepalen wat ze maken. Centrale fabrieken worden overbodig. Dit creƫert spectaculaire kansen en mogelijkheden waarmee de nieuwe orde steeds de oude zal verrassen.

Een verwarrende factor in deze overgangsfase is dat situaties continue veranderen. Vielen bedrijven als AirBnb en Uber in 2012 en 2013 nog onder de noemer deeleconomie, worden ze anno 2015 gerekend tot marktverstorende monsters die investeerders en aandeelhouders moeten verrijken. Daar gaat het romantische beeld van de lieflijke, altruĆÆstische deeleconomie waar we op basis van onze overcapaciteit producten en diensten met elkaar uitruilen. De volgende stap is dat alle minibedrijfjes binnen bijvoorbeeld Uber of AirBnB samen een coƶperatie starten. Die coƶperatie bouwt vervolgens op basis van opensource-software een platform waar de aangesloten minibedrijfjes zich met elkaar verbinden. Daarmee creĆ«er je dus een eigen, lokale Uber of AirBnB en voorkom je dat een groot deel van de inkomsten verdwijnt in de zakken van een bedrijf in Silicon Valley. Je kunt zulke netwerken vergelijken met een zwerm: in no time zit je met elkaar in een nieuwe boom. Er zijn meer marktverstoringen opkomst met grote impact: zo investeert China in zijn eigen internet voor energie en India in OpenSource medicijnen.

We gaan toe naar een situatie waarin het steeds vaker gaat over for benefit dan for profit. Dat vergt een andere, vooral flexibele houding. Handhavers en wetgevers moeten meebewegen, gaan ontdekken en experimenteren. Faciliteren in plaats afremmen. Dit vergt veel van mensen: een leven lang leren en jezelf verbinden met de toekomst. Want het nieuwe wordt geboren in de schoot van het oude. Ze hebben elkaar nodig om de volgende stap te kunnen zetten. Bovendien: deze veranderende wereld is niet te stoppen. Het is geen kwestie van: ik ben voor of tegen. Het gebeurt al. Op vele vlakken tegelijk en met wisselende snelheden. Ik zou alvast gaan voorsorteren en gas geven om bij te blijven. Of om in te halen.

Deze tekst is zo goed geworden door de professionele hulp van Merel Bevaart

De deeleconomie heeft een ‘gruwelijke’ impact op samenleving, economie en politiek

Update:
Naar aanleiding van dit blog mocht Fountainheads een opiniestuk schrijven in Het Parool.

Net als eerdere generaties denken wij dat we getuige zijn van historische veranderingen. Maar nu is het toch echt anders dan de voorgaande generaties hebben meegemaakt. We zijn getuige van een overgang naar een nieuw economisch systeem volgens Jeremy Rifkin. En dit heeft alles te maken met de deeleconomie. Maar wat is dan de deeleconomie? Is er een exacte definitie? Wat valt er allemaal onder?

Deeleconomie

In dit blog ga ik niet proberen een juiste definitie of perfecte naamgeving te vinden. Dit is mij om het even. Ik wilde zoeken naar de impact die het heeft. En deze impact is ‘gruwelijk’. In de straattaal is de betekenis van dit woord 180 graden anders dan in het woordenboek. Dit woord heeft ook nieuwe synoniemen gekregen als ‘kapot goed’, ‘chill’, ‘lauw’, ‘masterlijk’. De betekenis is dus afhankelijk van de context. En zo is het ook met de deeleconomie, de betekenis verandert en/of wordt verschillend gebruikt. De een heeft het over de netwerk-economie de ander over de samenwerkings-economie. De een heeft het over onbaatzuchtig delen en de ander heeft het over baatzuchtig innen. Het naampje maakt niet zoveel uit. Het gaat om de drivers achter dit fenomeen en de verschillende doelen die uiteenlopende partijen hebben. De belangrijkste driver is onze hyper-connectiviteit. Het internet en de sociale media hebben een paar miljard mensen met elkaar verbonden. En de volgende stap van het internet zal de samenleving, de politiek en de economie fundamenteel en ‘gruwelijke’ veranderen. Dan maakt naamgeving of definitie niets meer uit, het is al aan het gebeuren of je wilt of niet. Ieder met zijn eigen doelstellingen. De revolutie is al aan de gang. Dus is het handig om zelf verbonden te zijn met de wereld om je heen om te ontdekken wat dit voor kansen biedt.

Maar wat is er dan al aan de gang?
“In de afgelopen decennia zijn er een aantal duidelijke keerpunten geweest die ons veel groei en welvaart hebben gebracht'”, zegt Vivel Bapat van vice-president strategische marketing bij SAP. “We zijn vanuit de IndustriĆ«le-economie doorgegroeid naar de Internet-economie en nu zijn we het tijdperk ingegaan van de Netwerk-economie. De vorige economieĆ«n zijn in dit nieuwe tijdperk samengesmolten en daar is onze hyper-connectiviteit aan toegevoegd. Dit creĆ«ert spectaculaire kansen en mogelijkheden.” Bapat zegt verderop in het interview dat de Netwerk-economie in 10-15 jaar zal uitgroeien tot $90 triljoen. What’s in a name? – hij noemt het dus de Network-Economy en dat is heel veel omzet.

http://www.network-economy.com/
http://www.network-economy.com/

 

Jeremy Rifkin is schrijver, adviseur van de EU en de Duitse en de Chinese overheid. Ook is hij econoom en met deze introductie doe ik hem al te kort, hij wordt ook wel de profeet genoemd van de 3e IndustriĆ«le Revolutie. Hij waarschuwt landen en bedrijven; ‘Innoveer voordat het te laat is!’ Als je nog steeds in de 2e IndustriĆ«le Revolutie zit, en vandaaruit denkt en handelt dan wordt dat je ondergang. Er komt, volgens Rifkin, een nieuw samenspel tussen netwerken van transport, energie en communicatie wat uitmondt in een nieuw Superinternet; The Internet of Things. Net als bij het ‘huidige internet’ geldt dan als de infrastructuur er eenmaal ligt de kosten voor het gebruik laag zijn en deze zullen alleen maar lager worden. De kosten voor mobiel internet zijn momenteel fors lager dan een paar jaar geleden en ze zullen alleen nog maar dalen! Er komen straks meer dan 50 miljard sensoren online die allemaal Big Data gaan produceren. En op die Big Data kunnen bedrijven en iedereen thuis analyses doen middels slimme algoritmes ten behoeve van de eigen creativiteit en productiviteit. Rifkin zegt dat wij getuige zijn van een zeer opmerkelijke historische gebeurtenis. Veel kosten van reproductie van goederen gaan naar nul of bijna nul. Dit hebben we natuurlijk al gezien in de muziekindustrie, bij wikipedia en blogs. Het delen van kennis, van je muziek en nieuws kost bijna niets. Je kunt dus veel meer voor elkaar gaan produceren en samen delen. Als de marginale kosten van bedrijven naar bijna nul gaan dan wordt het moeilijk om winstgevend te blijven. Dit is de trigger voor een geheel nieuw economisch systeem; de Sharing Economy en de Collaborative Commons. Daarom moeten bedrijven en landen, volgens Rifkin, investeren en verbonden zijn met deze toekomst en de verbondenheid met de 2e IndustriĆ«le Revolutie loslaten. ‘Kill your darlings’ zou Steve Jobs zeggen.

https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/06/09/dit-is-design-thinking-by-doing-verhaal-4721001-kill-your-darlings/
https://zenoemenhetdesignthinking.wordpress.com/2014/06/09/dit-is-design-thinking-by-doing-verhaal-4721001-kill-your-darlings/

Van consument naar prosument die waarde gaan toevoegen
Hoe het ook genoemd wordt, het is een krachtige beweging waar mensen geen consumenten zijn maar weer gewoon mensen. In deze economie krijgen we alles wat we nodig hebben van elkaar, of we delen het met elkaar en waar nodig kopen we het van elkaar zonder tussenkomst van bedrijven of instellingen. En als iets nog niet bestaat of je wilt iets bestaands aanpassen dan doe je dat met elkaar of voor elkaar in lokale mini-frabrieken die momenteel in vele steden worden opgezet. Een goed voorbeeld hiervan zijn de FabLabs, coƶperatieve werkplaatsen waar uitvinders en ontwikkelaars samenwerken binnen een collectieve infrastructuur en ze zijn verbonden met de 350 Fablabs in de wereld. De voorspelling is dat het aantal in 2015 doorgroeit naar 750 Fablabs. Deze beweging is dan weer onderdeel van de Maker Movement, kun je het nog volgen met al die namen? Lokale fabricage zal de manier hoe wij consumeren veranderen. Wij worden prosumers maar bovenal zijn we mensen die met elkaar verbonden zijn en waarde willen toevoegen aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Wij zijn geen anonieme bedrijven of instellingen die vaak waarde onttrekken met hun huidige economische principes. Als individuen en publiek worden wij ‘het bedrijf’ maar dan wel op basis van nieuwe principes. Deze moeten we nog uitvinden met elkaar. Nu zijn velen ‘hun eigen bedrijf’ bij Uber of AirBnB. Dit lukt steeds vaker en als straks de juiste infrastructuur er is door het Superinternet dan zijn de mogelijkheden immens. Dan komen we bijvoorbeeld in de wereld van gratis energie met elkaar delen via het ‘internet voor energie’. De Chinezen investeren komende jaren $82 miljard in een ‘internet voor energie’, zegt Rifkin, zodat iedereen zelf zijn eigen wind- of zonne-energie kan opwekken en delen. De marginale kosten van energie opwekken en delen zijn dan tot nul of bijna nul gereduceerd.

internet-of-everything-is-changing-how-energy-works-cisco-storm-1-638

 

Het oude wordt in de schoot van het nieuwe geboren
De Sharing Economy en de Collaborative Commons is, volgens Rifkin, het eerste nieuwe economische systeem sinds het kapitalisme en socialisme. De economie van gezamenlijke goederen is in de schoot van de kapitalistische markt geboren en deze zullen de komende tijd nog wel naast elkaar leven. Dit zegt ook Michel Bauwens, oprichter van de P2P-Foundation en schrijver van het boek; ‘De wereld redden – met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving’. ‘Het oude wordt in de schoot van het nieuwe geboren’ schrijft hij. Het nieuwe systeem heeft het oude nodig om door te kunnen groeien en het nieuwe kan meerdere wegen kiezen. Zo heeft AirBnB een ander doel dan Couchsurfing. Michel Bauwens zet in zijn boek een interessant kwadrant uiteen over de P2P-economie en hiermee zet hij onderdelen van de deeleconomie in het juiste perspectief. Aan de linkerkant van de horizontale as staat ‘for profit’ aan de rechterkant staat ‘for benefit’. Dit is dus precies waar wellicht een aantal volgers van de deeleconomie in teleurgesteld zijn geraakt. Bij Tegenlicht dachten ze in eerste instantie ook dat Uber, Lyft AirBnB in de markt zaten als een ‘for benefit’ partij met een ideologisch uitgangspunt maar ze zitten natuurlijk aan de ‘for profit’ kant. En daarom maakten ze op 30-11-2014 een soort rectificatie uitzendingĀ ‘Hoezo samen delen?’ Martijn Arets laat in zijn vlog uitgebreid zien wat Tegenlicht niet in het programma had. Is er dan iets mis met de deeleconomie? Nee hoor, elke partij heeft zijn eigen doelen en zit in een ander kwadrant.

P2P kwadrant  Bauwens

Het valt buiten de scoop van dit blog om het ‘P2P kwadrant’ van Bauwens helemaal uit te pluizen, bekijk deze video waarin hij uitleg geeft over zijn kwadrant.

De deeleconomie komt op stoom?
Er is dus al veel aan de gang en het is niet meer te stoppen. Er is mijn inziens niets mis met de deeleconomie. Het is een semantische kwestie, een kwestie van definities. In vele artikelen en blogs is Uber het synoniem voor de deeleconomie en wordt er niet verder gekeken. Uber is niet de deeleconomie, het is er onderdeel van. Het model van Uber is zo duidelijk als wat. Het zit aan de linkerkant van het model van Bauwens, aan de ‘for profit’ kant. Uber maakt gebruik van de mogelijkheden van de hyper-connectiviteit maar is met zijn business-model gericht op de huidige economische principes van waarde onttrekken van de Ć©Ć©n om die waarde te delen met de aandeelhouders. Natuurlijk maken ze het mogelijk dat iedereen met een auto geld kan verdienen aan het systeem. Alleen de opbrengst wordt niet terug gedeeld aan degene die het ‘echte’ werk doen. Een aantal worden schathemeltje rijk en de anderen moeten hard werken voor hun ‘onzekere’ centen, want Uber bepaalt voor hen de ritprijs: als het regent of als het spitsuur is worden de prijzen soms wel verhoogd tot het dubbele en op andere momenten verlaagd. Uber bepaalt of de chauffeur de rit krijgt of niet. Wat ze doen is zeker disruptief te noemen. Uber gooit de taximarkt en de wetgeving aardig op zijn kop. De macht ligt bij het systeem, de auto’s en chauffeurs zijn in overvloed aanwezig dus in wisselbaar. Uber is net als Marktplaats een platform dat vraag en aanbod op elkaar afstemt. Uber wil dit niet alleen doen met autoritten, maar is dit al aan het verbreden naar UberRush (fietskoerier voor pakketjes), UberChopper (helikopter), UberTree (kerstbomen!) en UberKittens (jonge katjes op bestelling). Ze willen wereldwijd het leidende platform worden. Daar kun je wat van vinden, het is niet te stoppen. Je moet het platform worden er is geen tussenweg.

http://www.montrealgazette.com/business/sharing+economy/9674465/story.html
http://www.montrealgazette.com/business/sharing+economy/9674465/story.html

Van Platform naar Coƶperatie
Ik blijf nog even bij Uber want in mijn ogen kan Uber straks zelf verstoord worden. Momenteel breken ze een lans breken voor het nieuwe. Door wat zij doen ontstaat er ruimere of andere wetgeving en er ontstaan nieuwe inzichten bij politiek, ondernemers, chauffeurs. Wat steeds meer duidelijk wordt is dat een netwerk van mensen waarde kan toevoegen, dat ze de mogelijkheid heeft om ondernemend te zijn en dat als ze gebruik maakt van de hyper-connectiviteit marktverstorend kan zijn. Uber bezit geen auto’s, ze hebben geen personeel in dienst, het enige wat ze doen is match-making en dat is volgens mij inwisselbaar. Dus de volgende stap zou kunnen zijn dat al deze minibedrijfjes, een individu met auto, samen een coƶperatie starten. En dat deze coƶperatie op basis van op Opensource software een platform bouwen dat al deze lokale en regionale minibedrijfjes met elkaar verbindt. Et voilĆ ; dan heb je ineens je eigen Uber. Waarom zouden India of China willen dat een groot deel van hun lokale economie gaat naar een bedrijf in Silicon Valley? China investeert in zijn eigen internet voor energie. India investeert al in Opensource medicijnen. Netwerken zijn net zwermen. Je zit zo met elkaar in een nieuwe boom.

zwermen

Wat er gaande is een opmaat naar iets nieuws. Het ‘nieuwe’ zal steeds vaker gaan over ‘for benefit’ dan ‘for profit’ en dat vergt een ‘gruwelijk’ andere houding. Het nieuwe is in de schoot van het oude geboren. De groei is niet meer te stoppen en er wordt veel geĆ«xperimenteerd en ontdekt. De naamgeving of definitie maakt echt niet. Je kunt ook niet voor of tegen zijn. Het gebeurt allemaal tegelijk. Ik zou alvast maar voorsorteren en gas gaan geven om bij te blijven of in te halen, ander vlieg je gruwelijk uit de bocht.

ā€˜Wake-Up Callā€™ tijdens symposium EVMI Food Top 100 2014

Fountainheads Wim en Jan-Henk mochten het symposium van EVMI, het vakblad voor management in de voedingsmiddelenindustrie, afsluiten. Tijdens dit symposium werd ook de Food Top 100 bekend gemaakt. De Food Top 100 is een ranglijst van de grootste voedingsmiddelenbedrijven in Nederland. Vakblad EVMI presenteerde de Food Top 100 in 2008 en 2012. Het was een middag waar zeer interessante ondernemers zichzelf presenteerde. Daar zullen we binnenkort over bloggen want presentatie van de Vegetarische Slager, Scelta Mushrooms en Next Nature Netwerk verdienen zeker extra aandacht.

In onze presentatie geven we aan dat we allemaal op elkaars schouders staan. Daarom delen we met liefde onze slides en onze tekst šŸ™‚

Dit is onze grove tekst die niet geredigeerd is, toch willen we deze alvast delen

Goedemiddag. Vandaag staat in het teken van Innoveren in de voedingsmiddelen industrie. En dat is goed want stilstaan is geen optie in deze snel veranderende wereld
Alles is aan verandering onderhevig. Dit is een continue proces waarbij het speelveld ook verandert. Zelfs uitspraken zijn aan verandering onderhevig;
‘Als je vandaag doet wat je gisteren deed dan krijg je morgen wat je vandaag kreeg’.
Deze uitspraak gaat niet meer op. Want als je vandaag doet wat je gisteren deed ben je morgen out-of-business.

Ik ben Jan-Henk Bouman en dat is Wim van Rooijen wij zijn trendverkenners en innovatieversnellers bij Fountainheads. Wij nemen jullie mee in de wereld van innovatie en trends.
Ik neem je mee naar het jaar 2040. Het jaar waar de technologische singulariteit een feit is. Dan zijn mens en machine samengevoegd. Dan hebben we onze eigen evolutie in de hand. Normaal heeft de volgende generatie pas wat aan de evolutie. Nu kunnen we gebreken of beperkingen binnen onze eigen generatie al oplossen. Zo zullen we toegevoegde intelligentie en geheugencapaciteit krijgen. In 2040 is de
Computer slimmer dan de mens. En de verwachting is dat er dan ook bewustzijn aan toegevoegd kan worden waardoor we een nieuw ā€˜soortā€™ hebben gecreĆ«erd.

Het lijkt onwerkelijk maar als kijkt wat exponentiĆ«le groei van technologie momenteel teweeg brengt dan kun je geloven dat dit gaat gebeuren. We zijn gewend om lineair te denken, elke stap na elke stap, dat is overzichtelijk en kun je beredeneren en daar heb je een gevoel bij. Maar als iets exponentieel groeit dan gaat het in grote stappen van de verdubbeling, 1, 2, 4, 8, 16, 32, en in 7 stappen ben je dan al op honderd en in 26 stappen rond de wereld. Het begin van exponentiĆ«le groei kan lineair lijken en daar zit de verrassing. Je ziet het niet aankomen en ineens is het er, het grote onbekende oftewel ā€˜The Great Unknownā€™ manifesteert zich.

De wet van Moore legt het bewijs onder de bewering dat de computer slimmer zal worden dan de mens. De wet van Moore zegt dat elke 18-24 maanden de computer tweemaal zo snel wordt voor dezelfde prijs. Deze wet is al meer dan 50 jaar van kracht en in het model zie je wat exponentiĆ«le groei teweeg kan brengen. De snelheid van een computer was eerst overeenkomstig met de rekenkracht van een bacterie en groeide al snel naar een worm om uiteindelijk uit te komen bij de aap. En zoals het plaatje aangeeft zal het doorgroeien naar meta-intelligentie, de rekenkracht van alle hersenen op aarde bij elkaar. Dit is onderdeel van de ā€˜The Great Unknownā€™. Innoveren is elke dag bezig zijn om je eigen ā€˜The Great Unknownā€™ te ontdekken.

Het grote onbekende ligt namelijk altijd voor je. En als je het grote onbekende of delen daarvan denkt te hebben gevonden dan ligt daarachter een nog weer groter onbekende. Je moet vaak eerst van A naar B voordat je C kan zien. Het is een continue proces.

Terug naar de exponentiĆ«le groei van technologie. Laat ik als voorbeeld de 3D printer nemen. De eerste stamt uit 1985 en nu pas beĆÆnvloedt de 3D printer een breed scala aan vakgebieden. Het leek eerst lineair te groeien maar plots is daar die knik van verdubbeling en verstoort het huidige markten maar vooral biedt het kansen voor nieuwe markten. Door anders te kijken zie je zoveel meer! Geen drukkerij die de kansen benut die de 3D printer biedt. Deze kansen worden benut door anderen. Er ontstaan nu allerlei 3D printer hubā€™s waar je toegang krijgt tot een netwerk van 3D printers zonder dat je deze zelf hoeft te bezitten. De drukkerijbranche heeft al eerder last gehad van exponentiĆ«le groei van technologie. Ken je de matrixprinter nog, met van die gaatjes aan de zijkant en met veel lawaai kwamen de letters op papier? Daarna kwam de inktjetprinter en geen drukkerij die zich in die dagen druk maakte of dit product hun markt zou kunnen verstoren. De ontwikkelingen gingen door en met de introductie van de laserjetprinter kon iedereen zelf de mooiste prints en foto’s maken voor super lage kosten en elk jaar werd de kwaliteit beter tegen dezelfde of een nog lagere prijs. De omzet van drukkerijen kwam onder druk te staan en drukken is een commodity-markt geworden waar de marges enorm onder druk staan.

Trendwatchers staan vaak op het podium om de toekomst te voorspellen maar de beste toekomstvoorspellers zijn de scenario schrijvers van de Hollywood Blockbusters. Momenteel lijkt het erop dat elke SF-film bewaarheid wordt.

Google Glass komt dit jaar op de markt in de VS. Scanadu Scout wekt de Tricorder tot leven en heeft de eerste batch uitgeleverd.

Wordt de 3d Foodprinter straks de Replicator?

Met de exponentiƫle groei van technologie lijkt alles mogelijk!
Leven we al in de Matrix? Neem jij de Blue pill orthe Red pill of straks de Food pill

Er zit maar Ć©Ć©n ding op ga op zoek naar je eigen Great Unknown; ā€˜Adapt or Dieā€™

Laten we eens kijken naar een mogelijke ā€˜Great Unknownā€™ van een voor iedereen relevante sector

Het menselijk lichaam en alle processen die zich daarbinnen afspelen is een soort van universum. Hoewel we al heel wat hebben geleerd in de gezondheidszorg blijft ook daar nog veel te ontdekken. En gezond zijn gaat dan verder dan zorg en medicijnen. Data. Heel veel data. Heel veel verschillende soorten data kunnen ook hier stukjes van het grote onbekende van in dit geval ons lichaam ontrafelen.

Je zal bijvoorbeeld maar een slaapstoornis hebben.

In Nederland heeft 1 op de 4 mensen een slaapprobleem Als dat probleem uiteindelijk heel groot wordt of is wordt je met een beetje geluk door de huisarts doorverwezen naar een slaapcentrum. Daar word je helemaal wordt volgeplakt met sensoren, waarmee in combinatie met video registratie voor een fixe rekening voor de zorgverzekeraar 2 etmalen een diagnose gemaakt van je slaapritme. Met als je geluk hebt als resultaat een op maat gemaakte oplossing.

Dit is een slaapsensor Als je hier mee naar bed gaat meet dit apparaatje je diepe slaap, je lichte slaap en je REM slaap.

Dat is leuk zal je zeggen maar wat heb ik daar aan?

Deze slaapsensor maakt thuis een stukje van het grote onbekende van je brein zichtbaar Niet gedurende twee dagen zoals in een slaaplaboratorium maar net zolang als jij wilt. En als je die informatie koppelt aan andere inputs zoals eetpatroon, leef-, bewegingsritme, hartslag, cholesterolgehalte Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voedingswaarde etc krijg je veelheid aan ruwe data.

Data die informatie kan worden en die al zou kunnen leiden tot het vinden van de oorzaak van je slaapprobleem Combineer dit met het idee dat niet allen jij maar ook anderen datzelfde doen en er ontstaat een Big Data database waar oplossingen voorhanden liggen die op basis van individuele incidentele monitoring in een slaapcentrum nooit gevonden zouden kunnen worden.

Bijkomend voordeel van zoā€™n sensor of App is overigens ook nog dat als je de bijbehorende App zo instelt dat je uiterlijk 07.00 uur wakker wilt zijn hij het meest geschikte moment kiest om je te wekken.

Minder tijd geslapen maar wel met het juiste been uit bed en vol energie om de dag te beginnen.

IdeeĆ«n, technologische uitvindingen, wis- of natuurkundig bewijs en wetenschappelijke ontdekkingen dat is waar geeks, jongens en meisjes in de puberleeftijd en jonge start-ups al dan niet vanuit garageboxen en zolderkamers buiten het zicht van de complexe en traditionele zorgmarkt mee experimenteren en vol op los gaan. Appā€™s waarvan, in het kader van preventie, algemeen wordt aangenomen dat artsen die vaker gaan voorschrijven dan geneesmiddelen

Het zijn deze bouwstenen die vanuit de Quantified Self beweging vandaag al maar zeker morgen voor nieuwe toepassingen en innovatie in de gezondheidszorg of voedingsmiddelenmarkt zullen zorgen. Of beter nog bijdragen dat je geen zorg nodig hebt omdat je op basis van deze inzichten preventief kunt handelen.

Innovatie is daarmee in deze markt een resultante van ondernemen en out-of-the-box denken combineren met doen, over je eigen grenzen kijken of grensverleggend bezig zijn, van buiten de lijntjes kleuren, de spelregels naar je hand zetten of beter nog nieuwe spelregels te introduceren van risico durven te nemen en van karaktereigenschappen zoals vastberadenheid, volharding en doorzettingsvermogen

Innovatie is een containerbegrip geworden. Hou daarom dit onderscheid vandaag maar eens in gedachte als je je laat inspireren door de informatie en kennis die je vandaag kunt ontdekken. Wat is de innovatie en wat zijn de bouwstenen die tot innovatie hebben geleid?

Want je praat pas over innovatie als je zoveel waarde hebt gecreĆ«erd dat iemand bereid is die toe te passen en te ruilen tegen een andere waarde. Je praat over succesvolle innovaties op het moment dat je, om in termen van de ā€˜oudeā€™ economie te spreken, heel veel succesvolle ruiltransacties hebt bewerkstelligt, een grote omzet realiseert en veel geld verdient.

Als we innovatie vergelijken met evolutie gaat het er niet om of je de sterkste, de slimste of de grootste bent of hebt. Uiteindelijk wint diegene die zich het best maar vooral het snelst aanpast aan de wisselende omstandigheden. Innovatie is daarmee zeker niet alleen voorbehouden aan multinationals met grote hoeveelheden geld en uitpuilende research- en devellopment afdelingen en laboratoria.

Het gaat niet om het idee maar om wat je er mee doet

Neem Kodak

Een merk zo groot dat in Vlaanderen een fototoestel als soortnaam een Kodak heet en we het in Nederland nog regelmatig spreken over een Kodakmomentje als we een foto van iets of iemand maken.

In 1975 stonden de ontwikkelaars van Kodak zelf aan de basis van baanbrekende technologie. De digitale camera.

Maar omdat Kodak zo verliefd was of haar fotorolletjes, printpapier en printstraten en haar cashcows niet op tijd naar de slachtbank wenste te brengen en vanwege het idee dat de ontwikkeling van de kwaliteit van CCD, de elektronisch lichtgevoelige sensor, zich ogenschijnlijk lineair maar in werkelijkheid volgens dezelfde wet van Moore exponentieel ontwikkelde, is Kodak uiteindelijk na een doodsstrijd van 6 maanden in 2012 na eerste Chapter 11 te zijn verklaard, failliet gegaan. Een bedrijf met op enig moment en marktkapitalisatie van 28 miljard heeft het afgelegd tegen nieuwe spelers die de digitale kansen wel op waarde schatten

In deze veranderende wereld gelden andere wetmatigheden en is de een zijn brood de ander zijn dood

Het geeft te denken dat een S&P500-bedrijf dat in 1920 het levenslicht zag had een gemiddelde levensverwachting van 65 jaar Bedrijven die vandaag de dag worden opgericht hebben een vooruitzicht op een bestaansrecht van circa 15 jaar.

En het overkomt niet alleen Kodak, want,

hotelketens kijken laatdunkend naar de trend Toegang is belangrijker dan bezit en onderschatte de exponentiele groeikracht van start-ups als Airbnb die 5 jaar na de oprichting in 2012 meer overnachtingen faciliteert dan de Hilton Groep wereldwijd en inmiddels een beurswaarde heeft van meer dan 1 miljard.

En het overkomt niet alleen Kodak, want,

platenmaatschappijen verkeken zich op de effecten van Peer-to-peer dienst Napster, iTunes, Spotify en Google Play en vochten de nieuwe digitale productie- en distributiemogelijkheden aan om het bestaande verdienmodel te behouden.

En het overkomt niet alleen Kodak, want,

opticiens zouden de slag wel eens kunnen missen als de rockstars van hun markt, de designers die allerlei brillenmodellen ontwerpen rondom een set glazen die je hebt aangeschaft, rechtstreeks hun fans, ofwel de brillendrager weten te bereiken met behulp van de door Jan Henk genoemde, maar inmiddels al 30 jaar oude en al die tijd exponentieel groeiende, 3D print technologie

En het overkomt niet alleen Kodak, want,

wat als gedecentraliseerde energie-opwekking door de toepassing van zonne- en wind energie ertoe leidt dat de gevestigde orde en hun politieke lobby zich maximaal inspannen om duidelijk te maken dat de Nieuwe werkelijkheid zich niet aan hun systemen en procedures meer wenst aan te passen

Als dat gebeurt weet je het zeker en ben je eigenlijk al te laat en op een onoverbrugbare achterstand bent gezet door nieuwe toetreders.

Wat je tot hier hebt gebracht gaat je niet verder helpen. Voorkom de valkuil van het horseless carriage syndrom. Durf het bestaande los te laten. Veroorzaak transformaties. Draag zorg voor een hoog adaptief vermogen van je bedrijf en denk en handel baanbrekend.

Wat evolutie is voor de natuur is innovatie voor het bedrijven en organisaties Als het gaat om overleven en continuĆÆteit van de onderneming gaat om de cyclus van aanpassen (en dus risico nemen), fouten maken, selectie en reproductie. Aanpassen, fouten maken, selectie en reproductie

Dus als ik meer fouten maak dan jij dan win ik

Dan is de vraag dus; Ben jij DarWin of DarOut?

Evolutie heeft geen plan en innovatie ook niet. Net als technologie het zijn de mensen die het doen, die de kansen creƫren. Kun jij je aanpassen aan de veranderende omstandigheden? En hoe doe je dat? Eigenlijk is niet zo moeilijk want anderen doen het ook.
De wereld wordt met grote snelheid transparanter dit komt door de verbondenheid van het internet. Men zoekt elkaar online op om kennis te delen en op elkaars schouders staan om waarde te creƫren.
Laten we die transparantie eens bij de kop pakken. Wat voor effect heeft dit op bijvoorbeeld traditionele piramide-organisaties.
Dit is een plaatje van zoā€™n pyramide organisatie. Er zijn verschillende hiĆ«rarchische lagen. Er wordt veel geĆÆnnoveerd, vaak op een verkokerde manier en het doel is vaak deze innovaties om te zetten in patenten. Want er moet maximale profit komen uit zoā€™n innovatie.

Door het internet zijn er vele DIY organisaties ontstaan waar intelligente vrijdenkers met veel passie samenkomen. Deze passie-genoten zoeken elkaar op om echte toegevoegde waarde te creƫren, in deze werelden draait het niet primair om geld. Hier gaan innovaties op den duur sneller door de exponentiƫle groei van kennis. Waarom moet je rekening houden met deze DIY organisaties ook wel zwermen genoemd?

Ten eerste zijn er altijd veel meer slimmere mensen buiten je organisatie dan daar binnen en ten tweede werken ze samen op basis van OpenSource.

OpenSource is een ontwikkeling die uit de software wereld komt en die nu heel hard de hardware wereld binnenkomt. Dus dit zijn innovaties zonder patenten en licenties die continue gedeeld worden en waarbij die op den duur sneller innoveren dan de producten binnen de traditionele organisatie. Op dit moment komen de eerste OpenSource medicijnen op de markt en is in jullie markt het OpenSource Seed Initiative gestart. Zij hebben het vrij delen van plantenveredeling tot doel.

Het ging dus de afgelopen vijftien minuten niet alleen over de anderen markten. Het gaat ook over de voedingsmiddelen industrie.

Als de markt zelf niet transparant wil worden dan doet de buitenwacht dat wel. Dat bewijzen apps als BuyCott en boodschapp-. BuyCott brengt via het scannen van de barcode de hele keten in beeld die heeft geleid tot het product. Dus van zaad tot fabricaat. Het helpt de consument om bedrijven die niet passen bij hun levensstijl te vermijden. Dan heb je de app van Boodschapp deze helpt de consument met keuzes maken in de supermarkt welke ingrediƫnten er echt in producten zitten.

En als klap op de transparante vuurpijl maak je gebruik van de QS-app Airo om de daadwerkelijk voedingswaarde te meten, gewoon direct door de huid in het bloed.

Te weinig bedrijven innoveren nog vanuit verbondenheid met de buitenwereld. Dan raak je niet verbonden met alle friskijkers en dwarsdenkers die momenteel bezig zijn met de transitie van de samenleving. Dus wordt een friskijker die horizontale verbindingen zoekt.. Stap uit je eigen verticale silo en verbind je met dit soort ontdekkingsreizigers. Er zijn altijd meer slimmere mensen en er is meer innovatiekracht buiten je bedrijf dan daar binnen. Innovatie gaat altijd door.ā€¦.ook zonder jou. Zoek naar de friskijkers in jouw markt en die daarbuiten. Stap in deze verbonden wereld verbind de kennis van je interne organisatie met die van daarbuiten. CreĆ«er met elkaar meer waarde dan alleen de cijfermatige waarde. Niemand heeft een blauwdruk of een kristallenbol zoek reisleiders die richting geven en ogen openen. Stilstaan is geen optie.

Om af te sluiten wil een quote van Deepak Chopra met jullie delen:
Informatie wordt pas wijsheid als je er tijd, energie, intentie en aandacht aan toevoegd. Pak deze dag aan om het morgen anders te doen.

Ontdek je Great Unknown en pas op voor jouw eigen Kodak moment.

Video: Inspiratie- en Trendsessie bij Businessclub Golfclub Zeewolde

Fountainhead Jan-Henk gaf een Inspiratie- en trendsessie bij Businessclub Golfclub Zeewolde. Hij heeft met zijn iPhone deze registratie gemaakt. Zijn sessie ging over het leren vanuit de toekomst. Ondernemers zijn gewend om te sturen op data vanuit het verleden alleen dat geeft niet het beste zicht op de toekomst. Het ging over dat technologie in ons, tussen ons en als ons wordt. En natuurlijk dat de toekomst beter is dan je denkt.

Dit was de uitnodiging die naar de leden gestuurd is:

Het is geen crisis, we zitten in een transitie. En hoe speel je als ondernemer daar op in? Je krijgt als ondernemer te maken met verstorende marktwerking door nieuwe toetreders. Je kunt niet anticiperen op wat je niet ziet aankomen.Wij willen u graag meenemen in deze ontwikkelingen die zeker van grote invloed gaan worden op zowel het maatschappelijk leven als het bedrijfsleven. Ook U als ondernemer zal daar wellicht ook een weg in moeten vinden.

Om de op handen zijnde ontwikkelingen voor u wat dichterbij te brengen, hebben wij dit onderwerp als thema gekozen voor de eerstvolgende business club bijeenkomst op dinsdag 18 februari a.s.

Gastspreker Jan-Henk Bouman, bij velen van u bekend van zijn presentatie “In da cloud” (februari 2013). Hij neemt u dan graag mee in de trends die gaande zijn en de impact hiervan op samenleving en het ondernemerschap.

ā€Adapt or Dieā€ is de alarmbel die hij zal laten rinkelen: bedrijven die met enige scepsis tegen de ontwikkelingen aankijken en een afwachtende houding aannemen, zullen de boot missen. Maar wilt u als ondernemer mee blijven doen in deze snel veranderende wereld, dan bevelen wij deze bijeenkomst van harte bij u aan. U zult ongetwijfeld nieuwe ideeĆ«n op doen en nieuwe inzichten krijgen, die u de mogelijkheid bieden beter te anticiperen op dat wat komen gaat.