Home » golfclub zeewolde

Tag: golfclub zeewolde

Video: Inspiratie- en Trendsessie bij Businessclub Golfclub Zeewolde

Fountainhead Jan-Henk gaf een Inspiratie- en trendsessie bij Businessclub Golfclub Zeewolde. Hij heeft met zijn iPhone deze registratie gemaakt. Zijn sessie ging over het leren vanuit de toekomst. Ondernemers zijn gewend om te sturen op data vanuit het verleden alleen dat geeft niet het beste zicht op de toekomst. Het ging over dat technologie in ons, tussen ons en als ons wordt. En natuurlijk dat de toekomst beter is dan je denkt.

Dit was de uitnodiging die naar de leden gestuurd is:

Het is geen crisis, we zitten in een transitie. En hoe speel je als ondernemer daar op in? Je krijgt als ondernemer te maken met verstorende marktwerking door nieuwe toetreders. Je kunt niet anticiperen op wat je niet ziet aankomen.Wij willen u graag meenemen in deze ontwikkelingen die zeker van grote invloed gaan worden op zowel het maatschappelijk leven als het bedrijfsleven. Ook U als ondernemer zal daar wellicht ook een weg in moeten vinden.

Om de op handen zijnde ontwikkelingen voor u wat dichterbij te brengen, hebben wij dit onderwerp als thema gekozen voor de eerstvolgende business club bijeenkomst op dinsdag 18 februari a.s.

Gastspreker Jan-Henk Bouman, bij velen van u bekend van zijn presentatie “In da cloud” (februari 2013). Hij neemt u dan graag mee in de trends die gaande zijn en de impact hiervan op samenleving en het ondernemerschap.

”Adapt or Die” is de alarmbel die hij zal laten rinkelen: bedrijven die met enige scepsis tegen de ontwikkelingen aankijken en een afwachtende houding aannemen, zullen de boot missen. Maar wilt u als ondernemer mee blijven doen in deze snel veranderende wereld, dan bevelen wij deze bijeenkomst van harte bij u aan. U zult ongetwijfeld nieuwe ideeën op doen en nieuwe inzichten krijgen, die u de mogelijkheid bieden beter te anticiperen op dat wat komen gaat.