Home » toekomsttafels

Tag: toekomsttafels

Wake-Up Call en ToekomstTafels tijdens de BNI Regiodag 2015

BNI Rediodag slider

Steeds vaker denken de Fountainheads mee over de creatieve en inhoudelijke invulling van events. We komen dan echt goed tot wasdom. We deden dit al eerder bij ‘The Future is Now Event” en bij het “Innovatie Event” van EBN en afgelopen 3 maart bij de BNI-regiodag 2015.

Het team van de ‘BNI regiodag 2015’ stond voor een enorme uitdaging; de dag succesvoller maken dan het jaar daarvoor. En dat zijn voor de Fountainheads mooie uitdagingen. We waren het al snel eens over de combinatie van de Wake-Up Call en de ToekomstTafels. Want met de Wake-Up Call maken we meestal de toehoorders wat ‘prettig ongerust’. Ze krijgen in korte tijd een tsunami aan trends, inzichten en inspiratie over hen heen. In onze sessies laten we duidelijk zien dat er een verschil is tussen de bedreigingen en de kansen die er liggen. We dagen de ondernemers uit om de uitdagingen niet te zien als een ‘spookpuzzel’ die gemaakt moet worden maar als een ‘kansenspel’ dat gespeeld mag worden. De ToekomstTafels helpen daarbij. Je spreekt in korte tijd veel ondernemers waarmee je de dialoog aangaat over een aantal ‘Toekomstvragen’ die op de ‘ToekomstTafels” liggen. Je zet daarmee het ‘prettige ongeruste’ gevoel direct om in kansen voor de ontwikkeling van je eigen bedrijf. Lees meer over de Fountainheads ToekomstTafels.

De organisatie had nog veel meer in petto voor de bezoeker. Er waren 60 seconden presentaties van ondernemers, er was gelegenheid tot netwerken en er was een spreker die perfect aansloot bij de ochtend. De jonge Mattho Mandersloot vertelde zijn indrukwekkende verhaal waar veel ondernemers van kunnen leren. Hij is op zijn 7e nadat hij de film ‘Karate Kid’ had gezien op Taekwondo gegaan met maar een doel voor ogen; wereldkampioen worden. Gaandeweg kwam hij erachter dat hij geen talent had, maar wel een tomeloze energie en ambitie. Het gebrek aan talent heeft hem niet van zijn doel weerhouden. Langzaam werd hij beter dan de talentvolle vriendjes en medestrijders. Puur op wilskracht en ambitie. Hij is een aantal maanden in Korea geweest bij de beste ‘meester’ van de wereld’. Hij heeft dit avontuur bekostigd via crowdfunding. Nu is hij twintig en toegelaten tot het Nederlands Olympisch Team. Of hij ooit wereldkampioen wordt is niet meer zo belangrijk want hij heeft geleerd dat het pad al goed is. Dit interview met Mattho op 7Ditches is zeer inspirerend en kijkenswaardig.

mattho

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ochtend is er veel getwitterd, we hebben de tweets in onze Storify verzameld. We hebben de deelnemers beloofd om onze presentatie te delen:

Stel je voor dat het wel mogelijk is ….. (sessie gemeente Arnhem)

Op 21 augustus 2014 zijn Fountainheads Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen uitgenodigd door de gemeente Arnhem om in het kader van de Arnhem Agenda een Trend- en Innovatiesessie te geven én het concept toekomsttafels te faciliteren.

Als je een toekomstbestendige agenda voor de stad en de regio wilt maken is kennis en verbinding met trends die de toekomst beïnvloeden van groot belang. Hoe zorg je er voor dat je een idee hebt over hoe de stad(sregio) er in 2020 uitziet en blijf je tegelijkertijd flexibel genoeg om in te kunnen spelen op de snel veranderende omgeving en ‘ecosystemen’ waarbinnen je een rol hebt en vervult?

Met andere woorden: Hoe zorg je voor maximaal adaptief vermogen binnen de toekomstagenda van de stad Arnhem?

Deze vraagstelling is het centrale thema voor een intensieve ochtend met een eerste groep mensen die zich de komende periode gaan bezig houden met de Arnhem Agenda.

Na een mooie introductie van Burgemeester Herman Kaiser, die de hele ochtend ook zelf deelneemt aan de sessies, beginnen Bouman en van Rooijen met een Trend- en Innovatiesessie, die speciaal voor deze gelegenheid, helemaal is ingericht op de (nieuwe) rol van overheden binnen de context van een exponentiële technologische groei.

Welke kansen doen zich voor en benut je die zelf of laat je dat aan anderen over? De maatschappij verandert snel en ingrijpend. Nieuwe technologieën worden in een rap tempo uitgevonden, ingevoerd en omarmd. Drones, robots, en computers nemen steeds meer werk over van de mens, En het internet maakt oude beroepen en samenwerkingen overbodig en creëert nieuwe.

Wat doe jij als gemeente? Ga je in de verdediging? Of heb je het lef om te veranderen en de kansen te benutten?

Wat kun je leren van voorbeelden van andere steden, landen of bedrijven. Welke aanpak is succesvol en wat zijn de valkuilen. Welke technologische trends hebben een raakvlak of beïnvloeden de positie en de rol van overheden binnen hun ‘ecosystemen en netwerken?

Met de intensiteit van een Tsunami volgt in de presentatie de ene trend de andere op. Heb je op tijd een ‘hap lucht’ genomen? Leer je vanuit de toekomst in plaats van oplossingen te creëren met ‘speeltjes uit het verleden’ of extrapolatie van in het verleden behaalde resultaten. Stel je voor dat wat scenarioschrijvers bedenken voor Hollywood Science Fiction films wel waarheid zou worden. Hebben diezelfde scenarioschrijvers in het verleden ook al niet een uiterst accurate blijk op de toekomst gehad? Stel je dus voor dat het wel mogelijk is wat ze hebben bedacht? Hoe reageer je daar als stad dan op?

Na de pauze starten de groep met een 6-tal toekomsttafels die elk in drie rondes een centrale vraag beantwoorden. De uitkomst is een grote hoeveelheid kennis en inzichten die door de opdrachtgever kan wordt gebruikt voor en eerste tussentijdse rapportage en voor de ‘routekaart’ die moet leiden tot een toekomstbestendige Arnhem Agenda.

Als achtergrondinformatie verwijzen we graag naar de volgende bronnen:

https://www.munirent.co/
http://www.collaborativeconsumption.com/2014/01/08/top-10-reasons-why-2014-will-be-the-year-of-shareablecities/
http://www.collaborativeconsumption.com/2014/02/05/top-10-things-a-city-can-do-to-become-a-shareable-city/

http://www.100resilientcities.org/pages/about-the-challenge
https://decorrespondent.nl/1157/mini-docu-landen-zijn-het-verleden-steden-de-toekomst/88119558956-d1c67ab2
https://decorrespondent.nl/355/waarom-steden-het-voor-het-zeggen-moeten-krijgen/18197300-d11905a8
http://www.fastcoexist.com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/Publicaties/Essays/Swingen_met_lokale_kracht_Overheden_en_de_netwerksamenleving_juli_2013
http://www.npo.nl/human-g8-dus-ik-ben/28-04-2014/VPWON_1219536
http://www.standard.co.uk/comment/benjamin-barber-being-an-mp-will-be-a-step-down-for-mayor-boris-johnson-9661264.html
http://www.citylab.com/politics/2014/08/why-mayors-need-a-un-like-organization-of-their-own/375817/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/benjamin-barber-burgemeesters-moeten-wereldwijd-de-leiding-nemen
https://www.groene.nl/artikel/de-stad-als-branieschopper

Foto impressie: