Home » gemeente arnhem

Tag: gemeente arnhem

Stel je voor dat het wel mogelijk is ….. (sessie gemeente Arnhem)

Op 21 augustus 2014 zijn Fountainheads Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen uitgenodigd door de gemeente Arnhem om in het kader van de Arnhem Agenda een Trend- en Innovatiesessie te geven én het concept toekomsttafels te faciliteren.

Als je een toekomstbestendige agenda voor de stad en de regio wilt maken is kennis en verbinding met trends die de toekomst beïnvloeden van groot belang. Hoe zorg je er voor dat je een idee hebt over hoe de stad(sregio) er in 2020 uitziet en blijf je tegelijkertijd flexibel genoeg om in te kunnen spelen op de snel veranderende omgeving en ‘ecosystemen’ waarbinnen je een rol hebt en vervult?

Met andere woorden: Hoe zorg je voor maximaal adaptief vermogen binnen de toekomstagenda van de stad Arnhem?

Deze vraagstelling is het centrale thema voor een intensieve ochtend met een eerste groep mensen die zich de komende periode gaan bezig houden met de Arnhem Agenda.

Na een mooie introductie van Burgemeester Herman Kaiser, die de hele ochtend ook zelf deelneemt aan de sessies, beginnen Bouman en van Rooijen met een Trend- en Innovatiesessie, die speciaal voor deze gelegenheid, helemaal is ingericht op de (nieuwe) rol van overheden binnen de context van een exponentiële technologische groei.

Welke kansen doen zich voor en benut je die zelf of laat je dat aan anderen over? De maatschappij verandert snel en ingrijpend. Nieuwe technologieën worden in een rap tempo uitgevonden, ingevoerd en omarmd. Drones, robots, en computers nemen steeds meer werk over van de mens, En het internet maakt oude beroepen en samenwerkingen overbodig en creëert nieuwe.

Wat doe jij als gemeente? Ga je in de verdediging? Of heb je het lef om te veranderen en de kansen te benutten?

Wat kun je leren van voorbeelden van andere steden, landen of bedrijven. Welke aanpak is succesvol en wat zijn de valkuilen. Welke technologische trends hebben een raakvlak of beïnvloeden de positie en de rol van overheden binnen hun ‘ecosystemen en netwerken?

Met de intensiteit van een Tsunami volgt in de presentatie de ene trend de andere op. Heb je op tijd een ‘hap lucht’ genomen? Leer je vanuit de toekomst in plaats van oplossingen te creëren met ‘speeltjes uit het verleden’ of extrapolatie van in het verleden behaalde resultaten. Stel je voor dat wat scenarioschrijvers bedenken voor Hollywood Science Fiction films wel waarheid zou worden. Hebben diezelfde scenarioschrijvers in het verleden ook al niet een uiterst accurate blijk op de toekomst gehad? Stel je dus voor dat het wel mogelijk is wat ze hebben bedacht? Hoe reageer je daar als stad dan op?

Na de pauze starten de groep met een 6-tal toekomsttafels die elk in drie rondes een centrale vraag beantwoorden. De uitkomst is een grote hoeveelheid kennis en inzichten die door de opdrachtgever kan wordt gebruikt voor en eerste tussentijdse rapportage en voor de ‘routekaart’ die moet leiden tot een toekomstbestendige Arnhem Agenda.

Als achtergrondinformatie verwijzen we graag naar de volgende bronnen:

https://www.munirent.co/
http://www.collaborativeconsumption.com/2014/01/08/top-10-reasons-why-2014-will-be-the-year-of-shareablecities/
http://www.collaborativeconsumption.com/2014/02/05/top-10-things-a-city-can-do-to-become-a-shareable-city/

http://www.100resilientcities.org/pages/about-the-challenge
https://decorrespondent.nl/1157/mini-docu-landen-zijn-het-verleden-steden-de-toekomst/88119558956-d1c67ab2
https://decorrespondent.nl/355/waarom-steden-het-voor-het-zeggen-moeten-krijgen/18197300-d11905a8
http://www.fastcoexist.com/3024721/the-10-smartest-cities-in-europe
http://www.adviesorgaan-rmo.nl/Publicaties/Essays/Swingen_met_lokale_kracht_Overheden_en_de_netwerksamenleving_juli_2013
http://www.npo.nl/human-g8-dus-ik-ben/28-04-2014/VPWON_1219536
http://www.standard.co.uk/comment/benjamin-barber-being-an-mp-will-be-a-step-down-for-mayor-boris-johnson-9661264.html
http://www.citylab.com/politics/2014/08/why-mayors-need-a-un-like-organization-of-their-own/375817/
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/nieuws/benjamin-barber-burgemeesters-moeten-wereldwijd-de-leiding-nemen
https://www.groene.nl/artikel/de-stad-als-branieschopper

Foto impressie: