Why-sessie tijdens Shell LiveWire

Shell LiveWIRE helpt innovatieve ondernemers met de ontwikkeling van hun bedrijf. Met persoonlijke begeleiding en een professioneel netwerk, wil LiveWIRE de weerbaarheid en de kans op succes van ondernemers vergroten. Jan-Henk Bouman mocht namens Fountainheads een Why-sessie geven tijdens een LiveWire Netwerk Bijeenkomst. Er was een tekstschrijver aanwezig die de middag mooi verwoord heeft je kunt hieronder er alles over lezen.

Jan-Henk heeft een soortgelijke sessie gegeven bij Permanent Beta die kan je hieronder terug kijken:

 

Netwerkbijeenkomst Shell LiveWIRE Amsterdam

Een passender locatie voor deze netwerkbijeenkomst van Shell LiveWIRE is niet denkbaar. Vanuit de Europazaal in het gebouw van de Kamer van Koophandel aan de Amsterdamse De Ruijterkade zien alle aanwezigen aan de overkant van het IJ het indrukwekkende Shell Technology Centre liggen. Aan de buitenkant van deze broedruimte van technologische innovatie prijken drie enorme billboards met de beeltenissen van drie deelnemers aan de vorige editie van de Shell LiveWIRE Award.

Innovatie en netwerken
Alle aanwezigen, waaronder diverse (oud)deelnemers aan de Shell LiveWIRE Award worden van harte verwelkomd door adviseur ondernemersondersteuning Bert van der Sel van de Kamer van Koophandel. Vervolgens geeft Pieta Stam, projectleider Shell LiveWIRE van de Kamer van Koophandel, de aanwezige ondernemers uitleg over het Shell LiveWIRE programma en over de dienstverlening van de Kamer van Koophandel. Stam benadrukt het belang van innovatie en netwerken. “Innoverende bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Om tot een verbreding van je business te komen is het essentieel om in contact te komen met andere ondernemers. Netwerken is een uitstekend middel om nieuwe verbindingen te leggen.” Als prominente ontwikkelingen, waar de Kamer van Koophandel in 2015 bij zal aansluiten, ziet Stam de trend van ‘internet of things’ en de opkomst van de deeleconomie. Het is dan ook geen toeval dat met ParkFlyRent, Van.Eko en Konnektid drie bedrijven met deelconcepten present zijn onder de aanwezigen.

Op zoek naar intrinsieke motivatie
Jan-Henk Bouman van Fountainheads houdt een inspirerende presentatie, gebaseerd op het model van de Golden Circle van Simon Sinek. Sinek stelt dat succesvolle bedrijven zich niet onderscheiden van minder succesvolle bedrijven doordat ze betere producten maken, maar doordat ze beter kunnen aangeven waarom ze dat doen en wat ze ermee willen bereiken. Met andere woorden; het ‘why’ staat centraal in dit model. Alhoewel zakelijk succesvol, bekroop Bouman op een gegeven moment het gevoel van ‘is dit nu wat ik wil’? Geïnspireerd door Simon Sinek ging Bouman op zoek naar zijn eigen ‘why’. “Toen ik merkte dat bezit bezit van me had genomen, ben ik op zoek gegaan naar mijn eigen intrinsieke motivatie.” Bouman legt uit dat denken vanuit het ‘what’ en ‘how’ er al snel toe leidt dat je vastloopt. “Het is beter om vanuit het hart, vanuit het why te denken.”

Technologische singulariteit
Bouman signaleert dat de hedendaagse ondernemer met veel (technologische) veranderingen te maken heeft. “En je moet overal wat van af weten, ga er maar aan staan. Juist nu zijn er veel trends, die er voor zorgen dat een tijdperk verandert. Als ondernemer moet je verbonden zijn met de toekomst om het heden te kunnen voorspellen. Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg.” Als voorbeeld van een baanbrekende ontwikkeling noemt Bouman technologische singulariteit. “Volgens Moore’s Law verdubbelt de computercapaciteit elke twee jaar tegen de helft van de kosten. Uitgaande van dit tempo betekent dit dat in 2045 computers zo snel zijn als alle mensengeheugens bij elkaar. Technologie ontwikkelt zich exponentieel. Innovatie gaat altijd door, ook zonder jou.”

Vanuit een passie ondernemen
Bouman adviseert dan ook om altijd te blijven bewegen als ondernemer. “Vaak moet je eerst van A naar B bewegen voordat je C kunt zien. Durf op zoek te gaan naar the great unknown. Onderweg is het vaak mistig. Dan is het de vraag of je DarWIN of DarOUT bent,” stelt Bouman, verwijzend naar de evolutietheorie van Darwin. “Hoe goed ben je in staat om je aan te passen aan veranderende omstandigheden?” Bouman ziet veel voorbeelden waarbij de ‘why’ volledig naar de achtergrond is gedrongen. “De ‘why’ is vaak geïnstitutionaliseerd. Kijk maar eens naar het onderwijs. Daar gaat het niet meer om kinderen, maar om systemen.” Aan de andere kant constateert Bouman dat bedrijven, waarbij de ‘why’ zeer sterk is ontwikkeld, extreem succesvol kunnen zijn. “Neem als voorbeeld WhatsApp. Dat zijn een paar jongens, die in een garagebox zijn gestart, vanuit de passie dat ze de wereld wilden laten zien dat je ook op een andere manier met elkaar kunt communiceren. Zonder businessplan en zonder team van adviseurs. Vaak is het beter om gewoon maar te beginnen met pielen en klooien in plaats van je vast te lopen in besluitvormingsprocessen in pyramideorganisaties.”

Informatie delen
Een interessante ontwikkeling, die Bouman signaleert, betreft de groeiende bereidheid om informatie te delen. Aan de hand van enkele voorbeelden, zoals Linux en Tesla, laat de oprichter van Fountainheads zien, dat dit een zeer succesvolle strategie kan zijn. “Als je kennis deelt, kunnen anderen dit aanvullen met het ontbrekende puzzelstukje. Een veel gemaakte denkfout is dat je kennis kwijt bent, zodra je het deelt. Het tegendeel is echter waar, je hebt die kennis nog steeds, terwijl het meer waard wordt omdat anderen er iets waardevols aan toevoegen.” Volgens Bouman is het dan ook geen toeval dat open source innovatie een enorme vlucht neemt en tot grote successen leidt. “Dit heeft alles te maken met het feit dat deze ondernemers het niet voor het geld doen, maar willen bijdragen aan een betere wereld.”

Goed communiceren
Een belangrijk kenmerk van succesvolle bedrijven is vaak dat zij van binnen naar buiten communiceren, hun eigen why goed kennen en dit op een heldere manier uitdragen. “Het is belangrijk om medewerkers en stakeholders mee te krijgen met jouw droom. Als je vervolgens je droom congruent uitdraagt door middel van symbolen, metaforen, teksten en een huisstijl, dan gaan mensen je geloven.”

Sterke ontwikkeling van ‘why’
Na de pauze deelt Brechtje Riphagen, winnaar van de Shell LiveWIRE Award 2013, haar bevindingen na het winnen van de prestigieuze Award met alle aanwezigen. Met haar bedrijf Innofuse heeft Brechtje een disposable infuuslijn ontwikkeld, die medicatietoediening bij couveusebaby’s nauwkeuriger en veiliger maakt. Brechtje geeft aan dat het haar opviel dat bij veel van de deelnemers aan de vorige editie van de Shell LiveWIRE Award juist de ‘why’ erg sterk aanwezig was. De confrontatie met haar eigen ‘why’ staat Brechtje nog goed voor ogen. Zij deed tijdens haar studie biomedische technologie, in het kader van een afstudeeropdracht, onderzoek naar de betrouwbaarheid van infuussystemen. “Ik was daar aan het werk als een labmuis totdat een neonatholoog mij een rondleiding over de couveuseafdeling gaf.”

Systeem niet leidend
Staande voor een couveuse met een 24 weken oude baby van slechts 500 gram, omgeven door apparaten en slangen, besefte Brechtje waarom een goede medicatietoediening zo belangrijk is voor deze kwetsbare groep. “Het kan letterlijk van levensbelang zijn dat elke druppel medicatie op het juiste moment aankomt. En dat er geen druppel te veel of juist te weinig wordt toegediend.” Brechtje herkent dan ook veel in de presentatie van Jan-Henk Bouman. “Het gaat erom dat het infuus afgeeft wat het kind nodig heeft en niet dat het kind krijgt wat het systeem aankan.”

Mier te midden van reuzen
Brechtje geeft aan dat ze zichzelf soms een kleine mier voelt, omringd door reuzen, verwijzend naar de vaak complexe en tijdrovende gang van zaken bij bedrijven, instellingen en ziekenhuizen. “Neem alleen al de enorme hoeveelheden papierwerk, die komen kijken bij het certificeringstraject. En ook het vinden van financiers is geen eenvoudige opgave. Al dit soort zaken kost enorm veel tijd en voelen voor mij soms als bijzaak, omdat ze zo ver weg lijken te staan van mijn ‘why’. Brechtje raadt alle aanwezigen aan om snel een team van goede mensen om zich heen te verzamelen. “Ik werk inmiddels met een team van zes mensen, die elkaar mooi aanvullen qua expertise en kwaliteiten. Daarnaast werken we veel samen met UMC Utrecht.” Brechtje heeft goede ervaringen met de inzet van studenten, stagiaires en afstudeerders. “Ze zijn eager, hebben veel energie, zijn creatief en hebben een enorme drive. Bijkomend voordeel is dat ze goedkoop zijn.”

Inspirerende werkomgeving
Brechtje heeft zelf ervaren hoe belangrijk het is om een inspirerende werkomgeving te creëren. “In 2012 ben ik vanuit huis gestart, maar al snel kwamen de muren op me af. Ik heb vervolgens kort een werkplek gehad in een ziekenhuis, maar dat had als nadeel dat ik uitsluitend omringd was met wetenschappers en niet met ondernemers.” Sinds enige tijd heeft Brechtje zich aangesloten bij een incubator. “Dit bevalt uitstekend. Ik ben nu dagelijks omringd door ondernemers, die met de meest uiteenlopende zaken bezig zijn. Het zijn bovendien mensen, die vaak in dezelfde flow zitten. Dit schept al snel begrip over en weer.”

Netwerk opbouwen
Volgens Brechtje is het opbouwen van een netwerk van ambassadeurs zeer belangrijk. “Breid je netwerk uit met key opinion leaders. Ik heb het geluk dat een hoogleraar zich over ons heeft ontfermd. Hij gaat straks op congressen vertellen over onze vinding. Dat is van onschatbare waarde.” Refererend aan alle tijdrovende bijzaken en de tegenslag, die je onderweg tegenkomt, raadt Brechtje aan om vooral je eigen droom (why) niet uit het oog te verliezen. “Soms lijkt je einddoel zo ver weg. Mij helpt het dan echt om even stil te staan bij waarom je het eigenlijk allemaal doet.”

Focus aanbrengen
Alhoewel het geen doel op zich was, heeft Brechtje het schrijven van een businessplan vooral als een handig hulpmiddel ervaren. “Het dwingt je om je huiswerk goed te doen. Hierdoor word je in contacten met andere ondernemers direct serieus genomen en kun je al vrij snel op een strategisch niveau met elkaar sparren.” Ondersteund door een slide met een verrekijker wijst Brechtje op het belang van focus. “Met een verrekijker kun je ver kijken, maar andersom kun je er ook goed mee focussen. Beide aspecten zijn belangrijk. Maar focussen is cruciaal om te voorkomen dat je verzuipt. Anders wordt het al snel veel te groot en te veel.” Een praktische tip heeft Brechtje ook nog voor alle aanwezigen. “Schrijf elke dag drie dingen op een Post-it, die je die dag wilt doen. Dit voorkomt dat je heel druk bent, maar met de verkeerde dingen.”

Vanuit het hart pitchen
Alhoewel Brechtje het belangrijk vindt om behaalde successen te vieren, vindt zij het zeker zo belangrijk om de volgende dag weer hard aan de slag te gaan. “Ondernemen is vooral ook dingen doen!” Voor de aanwezige finalisten van de Shell LiveWIRE Award 2014 heeft Brechtje nog een belangrijke tip. “Goed pitchen voor de jury is hartstikke belangrijk. Ik had mijn verhaal uitgeschreven en goed voorbereid, toch vond ik het niet lekker gaan. Voor de finale had ik daarom besloten om meer vanuit het hart te spreken en vooral goed uit te leggen wat mijn droom is. Als je dit doet, merk je dat de goede woorden vanzelf komen.”

Winst Shell LiveWIRE Award
Alle zaken rondom het winnen van de Shell LiveWIRE Award heeft Brechtje als plezierig ervaren. “Natuurlijk is het winnen van de geldprijs voor een start-up als Innofuse fantastisch. Maar er waren ook heel veel andere mooie momenten. Zo had ik bijvoorbeeld nooit kunnen dromen dat ik de beurs een keer zou openen.” Dit jaar heeft Innofuse grote stappen voorwaarts gezet op het gebied van design en certificering.

Herkenbaar en inspirerend
In aansluiting op het betoog van Brechtje benadrukt Pieta Stam dat het belangrijk is om open te staan voor triggers vanuit de markt. “Buiten kijken, binnen ervaren. Het mooiste is het als je persoonlijk geraakt bent door lacunes in de markt, zoals in het geval van Brechtje.” Tijdens de afsluitende netwerkborrel blijkt dat alle aanwezige ondernemers veel inspiratie hebben opgedaan, terwijl voor sommige aanwezigen een aantal zeer herkenbare zaken voorbij zijn gekomen. “Mijn persoonlijke ‘why’ heb ik anderhalf jaar terug gevonden,” aldus Michel Visser van Konnektid. “Het was voor mij de aanleiding om Konnektid op te richten. Werken vanuit je hart en vanuit een zeker social engagement brengt iets extra’s.” Ook voor Niels de Greef van ParkFlyRent, genomineerd voor de Shell LIveWIRE Award 2014, was de presentatie over het belang van de ‘why’ herkenbaar. “Voor mij was duidelijk dat ik mijn droom en mijn ideeën over hospitality niet waar kon maken in de horeca of in de meubelbranche. In ParkFlyRent kan ik wat dat betreft volledig mijn ei kwijt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *