Van Science Fiction naar Science Faction op Triamfloat Herfstcongres

Op het Herfstcongres van Triamfloat op donderdag 29 oktober mochten Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen een Trend- en Innovatiesessie geven. Hoewel de chronologie afwijkt van die van de presentatie geeft het onderstaande artikel wel de strekking van het verhaal weer. Zoals beloofd delen we de door ons gebruikte slides van de presentatie.

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

In de Science Fiction film ‘Back to the Future II’ uit 1989 verplaatste de hoofdrolspeler Marty McFly zich met behulp van een tijdmachine naar het jaar 2015. Wat is er van alle ideeën, die de filmmaker Robert Zemeckis in de 80-tiger jaren van de vorige eeuw over onze tijd had, terecht gekomen? Welke verbeelding had hij van de toekomst? Wat is er inmiddels Science Faction geworden?

DSC00131

Begin dit jaar verschenen er op allerlei plekken in de media vergelijkingen tussen de fantasie van de scenarioschrijver van de film en de werkelijkheid om ons heen. Opvallend veel ‘voorspellingen’ en bespiegelingen van Zemeckis zijn uit gekomen. Bedrijven als Lexus (Hooverboard) en Nike (zelfstrikkende veterschoenen) probeerden in 2015 zelfs nog voorspellingen van Zemeckis werkelijkheid te laten worden. Alles moest voor 21 oktober 2015 klaar zijn en werken want dat was de dag dat Marty McFly en Doc, de twee hoofdrolspelers in de film, onze tijd bezoeken via hun tijdmachine.

Vanzelfsprekend zaten er ook ‘missers’ in zijn beeld van de toekomst.

Science Fiction schrijvers en filmakers blijken een grote voorspellende waarde te hebben over hoe de toekomst zich zou kunnen ontvouwen. Niet alleen Zemeckis lijkt over een gezonde hoeveelheid fantasie te beschikken ook zijn collega’s doen het in dat opzicht vaak heel goed.

Achteruitkijken vanuit de toekomst blijkt beter te werken dan vooruitkijken vanuit het heden of te voorspellen vanuit het verleden. BackCasten werkt dus beter dan Forecasten.

Hoe doen Science Fiction schrijver dat? Wat kun je daar als professional, ondernemer of ondernemend mens binnen een organisatie van leren? Vast staat de wereld om ons heen veel sneller verandert dan pakweg 30 jaar geleden. We zijn nog nooit in de geschiedenis zo verbonden geweest met elkaar.

Nieuwsgierige en onderzoekende mensen in garageboxen en zolderkamers hebben toegang tot de zelfde kennis en gereedschappen als (zelfstandig) professionals.

DSC00225

We leven in een tijdperk van exponentiële technologische groei. De grote stuwende kracht achter deze ongekende groei is de verdubbeling van het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling binnen 18-24 maanden.

Deze ‘wet van Moore’, die in 1965 door de oprichter van Intel is uitgesproken, leidt ons in een sneltreinvaart naar het transhumanistische begrip ‘De Technologische Singulariteit’; een toekomstig breekpunt wanneer de technologische vooruitgang zo snel gaat dat mensen met hun tegenwoordige intelligentie de resulterende maatschappij niet meer kunnen begrijpen. Om bij te blijven zullen we ons biologische lichaam moeten ondersteunen of verbeteren met toegevoegde intelligentie of ‘artificial intelligence’.

In de ‘OndertussenTijd’ van het hier en nu tot het moment van de ultieme Technologische Singulariteit moeten bedrijven en organisaties zich staande houden door zich blijvend te ontwikkelen. Ontwikkelen is alleen mogelijk door zicht te hebben op de toekomst. De toekomst laat zich niet zo eenvoudig voorspellen. Het zicht op de toekomst ligt verscholen in de mist. En in de mist wordt wat verder weg ligt alleen zichtbaar als je van positie A naar positie B beweegt. Dan pas kun je C zien. Stilzitten en denken, of erger nog alleen hopen, dat alles weer hetzelfde wordt als vóór 2007 is geen optie. De gemiddelde levensverwachting van bedrijven of een levensfase van een bedrijf is de afgelopen jaren al enorm afgenomen en die ontwikkeling zal alleen versnellen. Organisaties zullen zich in de toekomst nog sneller moeten aanpassen om te overleven.

Het zijn niet de grootste, de sterkste, de rijkste of de marktleiders van nu of weleer die bestaansrecht en continuïteit weten te verwerven, maar de bedrijven en organisaties die zich het snelst aanpassen op de nieuwe omstandigheden.

Professor aan de Erasmus Universiteit en hoogleraar transitiekunde, Jan Rotmans heeft het in dit kader niet over een tijdperk van veranderingen, maar een verandering van tijdperken. We leven en werken in een super interessante periode in de geschiedenis waarin alle zekerheden die we dachten te hebben op drijfzand lijken te zijn gebouwd. Wat ons tot hier heeft gebracht gaat ons niet verder helpen. Zonder het belang van de geleerde lessen van de geschiedenis te vergeten kan de sprong voorwaarts alleen worden gemaakt als je tot actie over gaat.

DSC00133

En zelfs als het (tot nu toe) nu nog ogenschijnlijk ‘stil’ is in de omgeving om je heen wil dat niet zeggen dat de crisis aan je voorbij is gegaan of dat die is overgewaaid. Het is waarschijnlijker dat je in het oog van de orkaan zit. Om je heen is veel turbulentie en beweging. Er worden systemen en instituten afgebroken en is er van alles aan de hand. Zodra de orkaan zich verplaatst ben je ‘aan de beurt’. Laat jij je meesleuren in een ongecontroleerde beweging of sta je zelf aan het roer?

Waar vind je in deze woelige wereld nog houvast? Hoe krijg je grip op de toekomst?

Voorwaarde is dat je verbonden bent met de wereld en gebeurtenissen om je heen. Wat evolutie is voor de natuur is innovatie voor organisaties. Innovatie is niet een medicijn voor als het minder goed met je gaat maar een continu proces dat moet zijn verankerd in de DNA van een organisatie. Het is een net zo belangrijk en ‘gewoon’ onderdeel van bedrijfsvoering als marketing, verkoop administratie en facturatie.

De vraag is dus wat gebeurt er in de wereld om je heen? Wat zijn de belangrijkste technologische en maatschappelijke trends. Hoe beoordeel je die trends? Welke hebben kans van slagen of zijn het eendagsvliegen? Wie kunnen er iets met de ontwikkelingen? Wie gaan de kennis toepassen en wie kunnen gaan de kansen benutten? Hoe ziet de wereld er voor hen en voor jou in 2025 uit?

Niemand heeft een kristalen bol en is in staat de toekomst exact te voorspellen. Logica brengt je van A naar B maar verbeelding brengt je overal. De combinatie van logica en verbeelding is nog veel sterker en zet aan tot beweging en brengt je dichter bij de mogelijke toekomstige werkelijkheid.

Net als Marty Mcfly uit de film Back to the Future II, zou je dus in gedachten in een tijdmachine moeten stappen om een indruk te krijgen van de mogelijkheden die zich in de toekomst hebben ontvouwd door de interpretatie en extrapolatie van wat je vandaag weet en om je heen ziet te combineren met je fantasie en verbeelding.

DSC00165

Er is in het hier en nu een veelvoud van vraagstukken die het onderzoeken waard is. Is er in 2025 nog een koppeling tussen werk en inkomen? Welke banen zijn er door robotisering en automatisering overgenomen? Wat is de impact van The Internet of (Every)Things en Big Data? Wat gebeurt er als toegang tot diensten en producten belangrijker is dan bezit? Waar halen we onze energie vandaan? Waar vindt productie plaats als 3D printers in elke omvang en voor alle soorten van materiaal toepasbaar voor iedereen beschikbaar en toegankelijk zijn? Hoe zijn we omgegaan met de overcapaciteit aan m2 vastgoed die we de afgelopen jaren hebben gebouwd voor de kantoor-, bedrijfsruimtes- en Retail omgeving? Hoe hebben we technologie ingezet om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren? Wat doe je als je alles wat zich in je lichaam tot nu toe onzichtbaar afspeelt door ‘Quantified Self’ wearables en sensoren zichtbaar wordt?

Welke (nieuwe) functies hebben gebouwen en welke nieuwe functies hebben we met sensortechnologie aan gebouwen toegevoegd? Hoe zijn gebouwen van een algemene functie getransformeerd naar een omgeving waarin elk individu een eigen omgeving creëert en ervaart?

We staan aan de vooravond van geweldige ontwikkelingen en mogelijkheden. Die ontstaan niet vanzelf. Die worden alleen gerealiseerd als mensen verbeelding omzetten in werkelijkheid.

Science Fiction scenariodenkers hebben het vermogen om ‘eerst zien en dan geloven’ om te buigen naar eerst te geloven en dan te zien’. Zo maken ze van verbeelding hun nieuwe werkelijkheid.

Als je energie, aandacht, tijd en intentie besteedt en investeert kan kennis, informatie en inspiratie worden omgezet in wijsheid. Als je onderneemt in plaats van afwacht wat je overkomt creëer je een eigen nieuwe werkelijkheid. Immers The Best Way to Create the Future is to Create it.

Neem je in het ‘heft’ zelf in handen? Maak jij van Science Fiction Science Faction?

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Tweewekelijks inspiratie ontvangen?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/#contact”]Schrijf je in voor onze nieuwsbrief[/button]

Triamfloat Herfstcongres 2015 from Jan-Henk Bouman

Foto’s door Flirt Creativity www.flirtcreativity.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *