Home » Commercieel Centrum Assen

Tag: Commercieel Centrum Assen

Gastsprekers van Fountainheads bij Commercieel Centrum Assen

De gastsprekers van Fountainheads hebben op de Nieuwsjaarsreceptie van Commercieel Centrum Assen een Wake-Up Call gegeven.

De gastsprekers Wim van Rooijen en Jan-Henk Bouman hebben de ondernemers de impact laten zien die de technologische veranderingen hebben op de maatschappij en economie. Af en toe duizelt het je om de oren. De exponentiële groei is echt iets anders dan lineair kijken zoals we dat gewend zijn. Zij daagden de ondernemers uit om hun eigen trendverkenner te worden. Zelf op pad te gaan en met exponentiële ogen kijken naar alle veranderingen. Wordt de scenarioschrijver van je eigen Science Fiction film. Zoals Einstein ooit zei; Logica brengt je van A naar B maar verbeelding brengt je overal. En die verbeelding heb je nodig omdat ondernemen geen ABCtje meer is.

In een sneltreinvaar hebben de gastsprekers van Fountainheads onderwerpen behandeld als de Blockchain.

Dit impact van Virtual Reality en Augmented Reality:

De vraag was ook; Leven we al in de Matrix? De Chinese overheid gaat namelijk de samenleving gamificeren. De moraal van de samenleving sturen door er een spel vorm van te maken. Lees hier alles over Sesame Credit.

De gastsprekers hebben het ook gehad over het overnemen van banen door technologie. Gaan er alleen maar banen verloren of komen er ook banen bij?Diverse onderzoeken spreken elkaar tegen. De een zegt; er komen voldoende nieuwe banen bij. Aan de andere kant toont Deloitte aan in een onderzoek dat er 2 tot 3 miljoen banen verloren gaan. Tevens hebben zij, in een ander onderzoek dat afgelopen september gepubliceerd is, geschreven dat er momenteel 286.000 studenten opgeleid worden voor banen die er straks niet meer zijn. Dan hebben ze de impact van bijvoorbeeld de BlockChain nog niet meegenomen. Of dat Uber de mens uit het logistieke systeem wil halen. De Blockchain zal het weefsel van eigendomsuitwisseling, bewijs van identiteit en zakendoen totaal in onze maatschappij totaal veranderen. Volgens kenners gaat de Blockchain meer impact hebben op de verandering van samenlevingj, onderwijs en economie dan internet tot nu toe heeft gehad. Het is bijna niet te geloven dat ’third party trust’ partijen zoals banken, notarissen, kadaster en gemeentelijke administratie grotendeels verdwijnen en door de Blockchain ingevuld worden. De veelheid aan trends en ontwikkelingen zijn groot. Niemand heeft een blauwdruk van de toekomst. Je kunt in dit dynamische tijdsgewricht niet meer doen wat je deed. Zowel onderwijs, overheid als ondernemers moeten gaan experimenteren. Niet alleen. Het liefst samen experimenteren, leren en fouten maken. Want met de systemen die we in het verleden gebouwd hebben voor het huidige tijdperk kunnen we niet verder in het nieuwe tijdperk. Handen uit de mouwen en aan de slag. De Fountainheads zullen met hun Wake-Up Call inspireren en verwonderen maar vooral roepen zij ondernemende mensen op het morgen anders te gaan doen dan vandaag. Stilstaan is geen optie. Het is Adapt or Die!

Over CCA:
Het C.C.A. is opgericht op 12 februari 1960. Het C.C.A. stelt zich ten doel: Het contact en de goede verstandhouding tussen de leden en door haar vertegenwoordigde ondernemingen te bevorderen. De behartiging van de gemeenschappelijke en individuele belangen van de leden en de door de leden vertegenwoordigde ondernemingen. Datgene te doen dan wel te bevorderen dat in het belang van het werkgebied van het C.C.A. noodzakelijk, nuttig of wenselijk geoordeeld wordt.

Het werkgebied van het C.C.A. omvat de gemeenten Assen en het omliggend gebied, zoals nader te bepalen door het bestuur. Het C.C.A. tracht zijn doel te bereiken door:

het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor zijn leden
het doen houden van lezingen door leden of derden
het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling
andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk zijn

[button color=”FF7800″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Wil je inspirende gastsprekers inhuren?[/button][button color=”434343″ url=”https://www.fountainheads.nl/inspirerende-gastspreker-in-huren-die-de-zaal-in-de-fik-kunnen-zetten/”]Bekijk de pagina over onze gastsprekers[/button]