Fountainheads ‘boren’ energie aan tijdens ‘werken aan de toekomst van Arnhem’

Na twee maanden voorbereiding was het afgelopen zaterdag 29 november zo ver. Fountainheads Jan Henk Bouman en Wim van Rooijen mochten samen met Arthur Kruisman en Patrick Donath de werkconferentie ‘Werken aan de toekomst van Arnhem’ (#ArnhemAgenda) begeleiden.

Op deze pagina vind je de door ons gebruikte presentaties. Zo kan iedereen die aanwezig was nog eens nagenieten van de dynamiek van die dag en is voor inwoners van Arnhem die niet bij de werkconferentie waren alle informatie alsnog beschikbaar. Van de presentaties van Jan Henk en Wim zijn ook de uitgeschreven ‘speakersnotes’ via een link toegevoegd.

Zie voor een impressie van de dag onderstaande video.

Inspiratie omdat je wel kunt zeggen dat de wereld om ons heen in een sneltreinvaart verandert maar als je daar in geen bewijslast voor levert is het maar de vraag of dat echt tot andere inzichten en gedrag leidt. Vooral de video ‘De toekomst ontkennen is zó 1999’ maakte het nodige los.

Werken hebben we vooral geïntegreerd door de, op het principe van ‘Worldcafé’ geïnspireerde, ToekomstTafels te gebruiken.

Omdat de werkconferentie ook een aanzet zou moeten zijn om op een andere wijze dan gebruikelijk in de stad Arnhem verbindingen te leggen en aan netwerken, of zoals wij graag zeggen ‘eco-systemen’, te werken, hebben we voor de component ‘Anders denken, Anders leren, Anders werken, Anders leven’, de samenwerking gezocht met Patrick Donath en Arthur Kruisman van de ‘Vrije Denkers’.

Na een spetterend begin, met de in die week gelanceerde film ‘Made in Arnhem’, opende burgemeester Herman Kaiser de werkconferentie.

Jan Henk Bouman nam vervolgens samen met Wim van Rooijen de deelnemers in een hoog tempo mee in de veranderende wereld van exponentieel technologische groei en de kantelende samenleving. De globale trends werden door Bouman en van Rooijen in een aantal voorbeelden, naar Arnhemse mogelijke toepassingen en keuzemogelijkheden, uitgewerkt.

Daarna waren de deelnemers aan zet in de eerste twee rondes van de ToekomstTafels. Ze bogen zich over de vraag WAT Arnhem kenmerkt in het jaar 2025.

Patrick Donath en Arthur Kruisman nodigde de deelnemers voor de pauze uit om vooral meer te DOEN en te experimenteren in plaats van alleen maar denken. De presentatie werd afgewisseld door improvisatie oefeningen om aan te tonen hoe (geconditioneerd) ons brein functioneert.

Na de pauze, die muzikaal werd omlijst door optredens van leerlingen van het Olympus College en door de prijsuitreiking voor de mooiste tekeningen over de toekomst van Arnhem gemaakt door kinderen van de basisschool Confetti, werd duidelijk dat experimenteren niet kan zonder een cultuur te scheppen dat fouten maken niet alleen mag maar ook moet.

In de twee daaropvolgende gespreksrondes werd door de deelnemers ingegaan op HOE we de gewenste doelen en dromen zouden kunnen realiseren en WIE daar een rol in kan en wil spelen.

Alle uitkomsten werden op Het Stadsplein tentoongesteld en beoordeeld. Deelnemers aan de werkconferentie konden daarna zelf besluiten aan welk thema ze een bijdrage wilde leveren.

Burgemeester Kaiser sloot de dag af met de vraag wanneer we weer van elkaar zouden horen. Afwachten tot het gemeente bestuur de handschoen oppakt is namelijk zó 1999.

De keuze voor het Olympus College werd gedurende de dag meermaals bevestigd door de aanwezigheid van nagenoeg alle noodzakelijke infrastructuur, maar vooral door de hoge servicegraad van het team van Huub Polman.

We hebben als werkvorm van de dag gekozen voor een combinatie van inspiratie en werken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *